Cystore

Så byggdes Nordens snabbaste nätverk för forskning

Hur gjorde man, när Funet gick ifrån ett nationellt forsknings- och utbildningsnät med 10 Gbps till 370 000 användare, till att idag ha Nordens snabbaste nätverk med hastigheter på 100 och 400 Gbps? IT Center for Science Limited (CSC) är ett statligt företag som underhåller och utvecklar Finlands centrala IT-infrastruktur för forskning och utbildning. Centret tillhandahåller …

Hur gjorde man, när Funet gick ifrån ett nationellt forsknings- och utbildningsnät med 10 Gbps till 370 000 användare, till att idag ha Nordens snabbaste nätverk med hastigheter på 100 och 400 Gbps?

FUNET_CSC_LOGO_RGBIT Center for Science Limited (CSC) är ett statligt företag som underhåller och utvecklar Finlands centrala IT-infrastruktur för forskning och utbildning. Centret tillhandahåller det nationella utbudet av IT-infrastruktur, superdatorer och databaser till forskare, universitet och övrig utbildnings- och kultursektor. Infrastrukturen inkluderar motsvarigheten till Sunet, Funet, Nordens snabbaste nätverk för forskning och utbildning.

370 000 användare och väldigt mycket forskningsdata

Funet hade tidigare ett stamnät (backbone) med 10 Gpbs kapacitet men trafiken började närma sig maxgränserna. Exempelvis kunde forskningsprojekt kräva enorma kapacitetsökningar med kort varsel.

– Vårt nätverk är en kritisk del av vårt erbjudande, eftersom det förbinder alla våra kunder till de tjänster de behöver och till varandra för samverkan. Vi stöder 75 organisationer och 370 000 användare och nätverket genomsyrar allt vi gör, säger Teemu Kiviniemi, utvecklingschef på Funet.

Nordens snabbaste nätverk -Funet

Från 10 till 100 Gbps i nationellt backbone-nät

Efter att ha studerat en mängd olika alternativ drog centret slutsatsen att de behövde göra en rejäl uppgradering av Funet. Det nationella stamnätet skulle ökas från 10 till 100 Gbps kapacitet. Efter en omfattande upphandling valdes en lösning från Juniper Networks och Cygate, bestående av Juniper Networks MX960 3D Universal Edge Routers, utrustade med MPC4E Modular Port Concentrator.

Cygate har stora kunder med Juniper Networks i både Sverige och Finland och en beprövad förmåga att leverera nödvändiga förbättringar av hårdvara och kapacitet i nätverk, infrastruktur och datacenter. Cygate levererar även löpande support till centret.

Nordens snabbaste nätverk för forskning

Juniper-networks-SDNCenter for Science har idag förmågan att snabbt tillhandahålla hög kapacitet i nätet när och var kunderna behöver. Funet har detta med stöd såväl för IPv4 som IPv6 och dedikerad kapacitet med MPLS vid behov. Öppna standarder garanterar en smidig integration mot andra nät och forskningsorganisationer internationellt. Nyligen slog Funet nordiskt rekord med ett test av en 400 Gbps uppkoppling mellan dess datacenter.

– Vårt mål är alltid att uppgradera i god tid innan nätet blir ansträngt. Nu vet vi att det finns nog med kapacitet för att tillgodose våra kunders önskemål, även när de behöver mycket kapacitet med kort framförhållning. Det är viktigt när många av våra kunder arbetar med mycket stora datamängder. De kan behöva flytta flera terabyte eller till och med flera petabyte med data, säger Teemu Kiviniemi och avslutar:

– Vi är mycket nöjda över hur hela projektet fungerat. Finland är ett stort, glesbefolkat land så det är viktigt att vi lätt kan flytta enorma datamängder över nätet snarare än genom transport av hårddiskar. Våra kunder behöver inte oroa sig över nätet och kan fokusera på deras huvuduppgifter inom forskning utbildning och undervisning.

Vill du veta mer? Ladda ned faktabladet om lösningen här:

ANGE DIN E-POST (ARBETE) HÄR SÅ SÄNDER VI FAKTABLADET