Cystore

Hur kan en molnstrateg hjälpa mig som IT-chef?

Informationspolicy, sårbarhetsanalys, molnstrategi– IT har blivit allt viktigare för företagets affär utan att man knappt hunnit tänka på det. Detta leder till nya krav på dig som it-ansvarig. Hur länge kan en medarbetare vara utan sin dator eller tillgång till servern innan företaget börjar förlora pengar? Finns det extradatorer tillgängliga? Eller vilken akut lösning behöver vi? Svaren är olika beroende på vem du frågar. Men det är viktiga frågor som många inte ställer. Kanske för att du inte vet var du ska börja, eller ens vilka frågor man bör ställa. Lugn, vår reporter Simon har träffat en av Cygates molnstrateger, Björn Odenfalk, som berättar hur han kan hjälpa dig.

Informationspolicy, sårbarhetsanalys, molnstrategi– IT har blivit allt viktigare för företagets affär utan att man knappt hunnit tänka på det. Detta leder till nya krav på dig som it-ansvarig. Hur länge kan en medarbetare vara utan sin dator eller tillgång till servern innan företaget börjar förlora pengar? Finns det extradatorer tillgängliga? Eller vilken akut lösning behöver vi?

Svaren är olika beroende på vem du frågar. Men det är viktiga frågor som många inte ställer. Kanske för att du inte vet var du ska börja, eller ens vilka frågor man bör ställa.

Lugn, vår reporter Simon har träffat en av Cygates molnstrateger, Björn Odenfalk, som berättar hur han kan hjälpa dig.

Hej Björn!
Så, vad gör egentligen en molnstrateg?

-En molnstrateg besöker ditt företag och inventerar vilka behov och krav som finns för att
sedan kunna ge ett förslag på hur it-strategin kan optimeras. Dessa behov kan vara allt från vilka applikationer anställda vill använda till att de vill kunna jobba var som helst.

Behoven måste i sin tur möta de krav och regelverk som finns, som att skydda känslig data från läckage eller att göra viss information tillgänglig hela tiden för att undvika avbrott i arbetet. Ett avbrott betyder olika för olika företag – vissa kan förlora massor av pengar på detta.

Vi är medvetna om att många kanske inte har tänkt på allt, eftersom det
kan vara svårt att veta var man ska börja. Så molnstrategens jobb börjar ofta med att göra den research som behövs.

Med hjälp av denna analys kan vi sedan göra en individuell bedömning och lägga fram ett förslag på en hybrid it-lösning. Det betyder exempelvis att se vilka av företagets egna tjänster som ska behållas och vilka molntjänster som behöver läggas till för att möta de behov och krav som finns.

Vad är en molnstrategi?
Varför är detta viktigt för företag?

-Molnstrategin är en del av den större it-strategin där vi ställer frågan: Hur ska molnet hanteras från ett behovs- och kravperspektiv? Det som är viktigt att tänka på är att här är det någon annan som har ansvar för din information, så det är viktigt att vara kritisk när man börjar lägga upp saker i molnet. Du bör tänka på vilka behov som du vill att molnleve-rantören ska uppfylla och vilka krav du ska ställa på den leverantören. Är du till exempel garanterad att din data inte hamnar i något annat land?

Björn Odenfalk, Molnstrateg på Cygate

Varför tror du att så många fortfarande inte har någon molnstrategi?

-Företag är osäkra på vad molntjänstutvecklingen innebär eftersom den sakta smugit sig på – vi pratar om en femårsutveckling som plötsligt har exploderat. Jag tror att det finns en stor omedvetenhet bland företag när det kommer till molntjänster och många som sitter och funderar på hur de ska hantera det. Därför hjälper Cygate företag att bli medvetna om de möjligheter och risker som finns, så de kan känna att de tar rätt beslut när de utvecklar sin molnstrategi.

Hur mycket kan man lägga i molnet, och hur väljer jag vad?

-Det beror på vad du beslutar när du gör en molnstrategi, baserat på ditt företags individuella behov och krav. Vissa saker kan inte läggas i molnet på grund av interna krav som företaget har men också externa krav, som den kommande GDPR-lagen. Då får man backa och tänka: Hur ska jag hantera detta på ett annat sätt? Det kanske fortfarande ligger i molnet, men i ett annat moln som möjliggör en högre grad av kontroll.

Vad innebär en molnanalys och vad vinner företag på det?

-Molnet är inte farligt i sig, men det kan innebära vissa risker beroende på vad användaren gör.

Sparar man pengar också?

-Om någon från verksamheten köper in en molntjänst (och det händer – för det kan vi se), kommer de då stå för kostnaden privat? Troligtvis inte. Med stor sannolikhet köper de och drar kostnaden på företaget. Har du många anställda så kan denna kostnad snabbt springa iväg.

-Då har du helt plötsligt inte heller koll på din it-budget och då tappar arbetet med att välja rätt, kostnadseffektiva lösningar snabbt sin mening. Så det kan finnas mycket pengar att spara på att it-avdelningen återvinner kontrollen av vilka applikationer som används.

Om jag som it-ansvarig anlitar dig – vad gör du som jag själv inte kan göra? 

-Du kan göra mycket själv som att utforma en informationspolicy eller göra en risk- och sårbarhetsanalys och formulera en molnstrategi. Men eftersom Cygate har jobbat med detta i flera år och själva skapar egna moln åt våra kunder, så har vi lång erfarenhet av de krav man ska ställa på en molntjänstleverantör. Jag är säker på att det finns svenska företag som kan lyckas lika bra som Uber eller Facebook om de använder molnet på rätt sätt, exempelvis för att förbättra sin marknadsföring och kundservice.

Hur ser samarbetet med molnstrategen ut?

-Det blir ett väldigt djupt och nära samarbete eftersom det är det som krävs i dag. Vi pratar inte längre bara med it-avdelningen utan med hela verksamheten. Det behövs även för att det är så stor skillnad mellan företags individuella arbetssätt, behov och krav.

Vad händer när molnanalysen och strategin är klar? Hur mycket måste jag drifta själv?

-Du behöver inte drifta något själv om du inte väljer eller måste det. Genom Telia sitter vi på Sveriges bästa infrastrukturnät och kan knyta ihop kunder med molnet på ett väldigt säkert sätt, med hög prestanda och tillgänglighet. Vi kan drifta servrar och infrastruktur hos företaget samt hjälpa till att drifta i våra egna moln, om vi tillsammans bestämmer att det är en passande lösning. Genom att låta oss stå för driften frigör det företagets resurser och tid så att du kan fokusera på din verksamhetsutveckling.

Vad händer mer under samarbetet?

-Att välja mellan, och hantera moln ställer stora krav på it-ansvariga. Därför kan en kompetent, långsiktig partner vara ett stort stöd. Cygate har inte bara ambitionen att vara en molnleverantör utan också agera som ”molnkonnektor”, vilket omfattar många fler aspekter än bara de tekniska. Säkerhet, kontroll, strategisk inriktning, framtidssäkring samt efterlevnad av lagar och regler är några av de moment som vi också tittar på. För att lyckas med detta krävs även ett starkt nätverk – en av våra styrkor som jag nämnde tidigare. Vi tar dessutom fullt ansvar för kommunikationen; från den fysiska anslutningen till ett helhetsansvar med övervakning och felhantering.

 

Boka en analys av era molntjänster

Cygates molnanalys syftar till att på ett smidigt sätt ge en detaljerad ögonblicksbild av hur er IT-miljö exponeras mot molnbaserade tjänster och vilka säkerhetsaspekter som bör beaktas.

Läs mer om analysen