Cystore

Många fördelar för offentlig sektor med nya ramavtalet

Kammarkollegiets beslut om att slå ihop tidigare ramavtal kommer på flera sätt att göra livet lättare för IT-ansvariga inom den offentliga sektorn.

Främst handlar det om att kunna fokusera på det som är viktigt för verksamheten tack vare att det nu blir en IT-partner som står för helheten. Vi pratar med Göran Cottin, chef för BID management på Cygate för att få en bättre bild av fördelarna med det nya avtalet.

Kan du förklara bakgrunden till det nya ramavtalet?

Det nya avtalet är inte helt nytt, utan är en sammanslagning av två tidigare ramavtal (ett för server och ett för lagring/nätverk). Dock är syftet detsamma: att reglera inköpen av produkter till IT-avdelningar inom offentlig verksamhet för att effektivisera denna process, vilket bidrar till att verksamheten sparar både tid och pengar. I stort sett är det två saker som har skett: en sammanslagning av servrar, nätverk och säkerhet i ett avtal. Den andra delen handlar om att det finns nya tjänster, till exempel molntjänster, som leverantören måste tillhandahålla.

Vilka fördelar skapas i och med sammanslagningen av avtalen?

Den stora fördelen är att offentliga verksamheter nu får samma leverantör som står för helheten, det vill säga all IT-infrastruktur. Det gör att mycket blir effektivare då du exempelvis har endast ett beställningsflöde att hantera (i stället för två, tre eller till och med fyra) och därmed färre felanmälningar. Inget hamnar ”emellan”, det vill säga att nu täcks allt genom ett avtal. Du behöver inte längre själv hitta egna IT-specialister, vilket tidigare var en huvudvärk för offentliga verksamheter med tanke på svårigheten att rekrytera IT-tekniker med tillräckliga kunskaper. På så sätt försvinner mycket av IT-ansvaret från myndighetens sida och därmed en stor vikt från deras axlar.

Vad innebär detta för säkerheten?

I dag finns det nya krav och stora förväntningar på IT-avdelningen, delvis att hjälpa verksamheten att digitaliseras och delvis på grund av nya säkerhetsfrågor.

I dag jobbar de flesta anställda hemifrån regelbundet, vilket betyder att företag – privata som offentliga – blir beroende av att ha både nät och datacenter med hög säkerhet. Med andra ord behöver de både god säkerhet och god flexibilitet, vilket de lättare får med en leverantör som står för helheten.

Vad innebär det att det nu finns molntjänster att avropa i avtalet?

Den andra delen av det nya ramavtalet handlar om att det nu finns fler tjänster, i stället för bara produkter. Avtalet är flexibelt utformat så att myndigheter kan avropa nya molntjänster som passar deras verksamhet. För att hjälpa myndigheterna finns det fyra nya tjänster som leverantörerna inom ramavtalet måste tillhandahålla. Ett exempel är server och lagring som molntjänst, vilket betyder att serverkapaciteten ligger hos oss – du behöver inte köpa in fysiska servrar. Här kan du välja mellan hög säkerhet (inom Sverige) eller normal säkerhet, som exempelvis de publika molntjänster som Microsoft erbjuder.

Göran Cottin

Vilka möjligheter öppnas upp för verksamheten som inte fanns tidigare?

Nu kan offentliga verksamheter få en IT-partner som tillhandahåller all infrastruktur de behöver – de behöver inte själva sitta på någon expertkunskap. Skillnaden från att bara köpa själva produkterna från leverantören är att IT-avdelningen inte längre måste stå för all service, till exempel om något går sönder. Detta betyder att de kan få mer tid över för att utveckla sin verksamhet. Samtidigt möjliggör de nya molntjänsterna att verksamheter kan tänka helt nytt om vilka tjänster de kan erbjuda – dessa behöver inte längre produceras i det egna serverrummet.

Varför kallar ni det nya avtalet för en ”milstolpe i digitaliseringen av det offentliga Sverige”?

Det nya avtalet betyder att offentliga verksamheter kan känna ett större stöd när de ska digitaliseras och våga ta steg som de kanske inte skulle göra annars. Ökad digitalisering ökar ju även riskerna för att tekniska problem uppstår. Nu behöver de inte lösa alla delar själva och kan helt enkelt känna sig mindre utsatta och får en kompetent partner med sig på sin digitaliseringsresa.

Och att de börjar denna resa är väsentligt. Vi kan redan i dag deklarera digitalt och anmäla sjukfrånvaro på webben – behovet av dessa typer av tjänster kommer bara att öka. I framtiden kommer vi att förvänta oss att alla myndigheter har 24-timmarsservice. Detta är något som det pratats om de senaste sju åren. Och just tjänsteutvecklingen blir ett förenklat jobb med en IT-partner som står för infrastrukturen, därför är avtalet en viktig milstolpe i denna resa.

Varför ska jag som IT-chef inom offentlig verksamhet välja just Cygate som leverantör?

Cygates styrka är nätverk och säkerhet – detta finns i vårt DNA. Vi är en trygg och säker leverantör som ligger långt framme när det gäller modern teknik. Vi satsar exempelvis mycket på nya tjänster och har koll på de senaste trenderna. Samtidigt använder vi vår expertkunskap för att bedöma vilka teknikområden som är värda att satsa på och vilka kunden helst ska avvakta med. Inom IT-branschen kan det vara bra att vänta tills en metod eller teknik blir mer mogen.