Klientsäkerhet och endpoint – ett nytt fokusområde - Cygate

Klientsäkerhet och endpoint – ett nytt fokusområde

På Tech Days 2018 är temat säkerhet och automation, Peter Josefsson på Cygate kommer vara där och prata om klientsäkerhet med rubriken hur väl skyddar ni just era endpoints? En allt viktigare del av säkerhetsmixen.

På jobbet, hemma, på tågresan mellan kontoren, i taxin på väg ut till kund – det spelar ingen roll var vi befinner oss idag, vi ska alltid ha möjlighet att jobba och ha tillgång till våra system och applikationer. Våra klienter befinner sig i allt större del utanför vårt interna nätverk, och vikten av att skydda dem har aldrig varit mer aktuell än nu.

Det finns idag väldigt sofistikerade hot som angriper organisationers svaga punkter. Hot som med hjälp av avancerad teknik helt passerar de traditionella säkerhetsskydden och orsakar förödelse hos företag och organisationer. För att skydda oss mot dessa hot behöver vi visibilitet och spårbarhet in i vad som verkligen sker på våra klienter. I och med vårt allt vanligare mobila arbetssätt blir våra klienter mer utsatta och exponerade för intrång, och vikten av ett säkert och intelligent klientskydd blir allt viktigare.

Vad finns det då för nya typer av hot och hur skyddar vi oss mot dem? Vilka utmaningar bidrar vårt nya arbetssätt till för våra klienter, och varför är det extra viktigt med visibilitet och spårbarhet för att undvika intrång på våra endpoints?

Kom och lyssna på mitt tankesätt och filosofi kring vikten av endpointsäkerhet på Cygate Tech Days 26 april.

 

KLIENTSÄKERHET OCH ENDPOINT PÅ TECH DAYS

Vill du veta mer om hur vi skyddar våra klienter i framtiden, vilka hot som finns nu och som kommer framöver och varför just visibilitet och spårbarhet är nyckeln så borde du besöka Tech Days där Peter Josefsson från Cygate kommer att prata om just detta.

Läs mer om Tech Days