Cystore

En datadriven framtid

IoT visar vägen till en datadriven framtid

För ett antal år sedan trodde vi att det skulle finnas runt 50 miljarder uppkopplade saker vid det här laget...

Om den siffran stämmer eller inte kan vi inte veta säkert, för många av alla saker är inte uppkopplade mot internet utan finns i stängda nät. Från självkörande truckar på ett lager till vårdutrustning på ett sjukhus. Men oavsett hur många saker som är uppkopplade mot internet idag så vet vi att IoT är viktigt för att öka takten på den digitala omställningen, och att uppkopplade saker möjliggör att vi kan arbeta datadrivet via en digital feedback-loop.

Ett bra riktmärke är att om det inte driver vår kärnaffär ska vi inte ägna oss åt det.

Data som gör oss smartare

Att arbeta datadrivet innebär att man samlar in data som genereras under tillverkning, eller nyttjande och underhåll av utrustning och tjänster. Målet är att insamlad data ska användas för att generera värde för kunderna genom att processer förädlas och förfinas samt att innovationskraften i verksamheten stärks. Den som arbetar datadrivet kommer också att agera utifrån en mer komplett bild av verkligheten där besluten som fattas är insiktsstyrda snarare än impulsstyrda, eller drivna av en önskan att implementera det senaste i teknikväg.

 

Analys av stora mängder ostrukturerade data från olika källor kan användas till allt från att förutse kundtillströmning i ett byggvaruhus till servicebehov av en rulltrappa. När data om produkternas funktionsstatus sedan kombineras med hur de används i realtid skapas en databas med oändliga möjligheter till produktutveckling och kvalitetsförbättringar. Vi kan också förstå marknaden och våra kunder bättre genom att exempelvis kombinera kundinformation med faktureringsstatistik eller tredjeparts-information om marknadsutvecklingen.

 

“Det är data som flödar som driver digitaliseringen”

 

En infrastruktur som håller för hastigheten

För en konsument är det inte svårare än att öppna plånboken för att kunna skaffa den senaste telefonen, uppkopplade högtalarna eller att börja använda färska molntjänster. För företag är det en tuffare utmaning att hålla jämna steg med teknikutvecklingen. Det finns gamla system att ta hänsyn till och alla investeringar behöver ske som en del av en större strategi. Många branscher har också lagar och regler att förhålla sig till, och de är trögrörliga till sin natur. För en organisation innebär varje ny tjänst eller pryl som lyfts in i IT-miljön också en säkerhetsrisk.

Så hur ser vi till att våra organisationer är redo för den allt snabbare teknikutvecklingen så att vi kan tillämpa och växla ut nyttan av den?

För att kunna vara snabbfotad behöver man bryta isär sin IT-miljö i olika lager, göra det enkelt att byta ut komponenter och integrera ett API-tänk i sin upphandlingsstrategi. Nya system som lyfts in i miljön behöver kunna kommunicera med det övriga ekosystemet, och den data som samlas in via sensorer, fastighetssystem eller affärssystem behöver kunna flöda på ett säkert och reglerat sätt, både inom och utanför den egna organisationen.

Skapa nytta i verksamheten med IoT

För att lyckas med IoT behöver man hålla sig nära verksamheten och jobba med effektmål. Snarare än att ha införandet som mätpunkt bör målsnöret vara när verksamheten har tagit till sig förändringen. Det kan inte vara IT själva som avgör om initiativet är en framgång eller inte.

En framgångsfaktor för den som arbetar som digital strateg eller CIO är att ägna mer tid till att lyssna på kunderna och förstå deras behov än att utveckla de tekniska lösningarna.
För att kunna få en bra effekt av exempelvis en app behöver man först vara på det klara med på hur kravbilden ser ut och ersätta projektmål med effektmål. Tumregeln är att en lyckad digitalisering inte märks.

Så länge ljuset i ett rum är tänt när vi vill att det ska vara tänt kommer vi inte sakna lampknappen. Så länge vi hittar rätt information och har koll på läget är vi nöjda med den digitala skolplattformen. Men om den krånglar och inte möter våra behov kommer vi längta tillbaka till tiden då man fick gräva fram skrynkliga lappar om skridskor och matsäckar från botten av barnens ryggsäckar.

 

Summering

IoT ökar takten för den digitala omställningen. För att vara konkurrenskraftig, och för att leva upp till kundernas och medborgarnas allt högre ställda krav, behöver alla företag och organisationer bli snabbare på att ta till sig ny teknik. IT-infrastrukturen ska enkelt skalas åt alla håll, data flöda mellan system på ett säkert sätt och dessutom kunna delas med tredje part. Den som vill hålla sig i framkant upphandlar inte grejer utan etablerar partnerskap som hjälper verksamheten att bli mer datadriven. Tillsammans med rätt partners får organisationen förmågan att förflytta sig i den takt och riktning man behöver.

 

Vill ni ha hjälp att hålla ert företag i framkant? Så kan vi hjälpa dig och ditt företag