Cystore

Insikter från Microsoft Ignite 2017

I september begav sig ett gäng Cygate:are tillsammans med kunder till Microsoft Ignite för att se de senaste nyheterna från Microsoft-världen. Detta är del 1 i vår bloggserie från mässan.

I denna bloggserie tänkte vi därför förklara vad vi tyckte var mest intressant på eventet, bakom tangentbordet hittar vi Jocke Bergquist, Joakim Henriksson och Mia Stam på Cygate.

Vi börjar direkt.

Det är väldigt tydligt att vi idag har att göra med ett annat Microsoft än vad vi såg för bara några år sedan. Den stora skillnaden började nog när Satya Nadella 2014 tillträdde som CEO för Microsoft.

Microsoft har transformerat sig på bara några år från att vara ett ganska traditionellt programutvecklingsföretag med fokus på försäljning av produkter till ett modernt och agilt utvecklingsföretag där fokus ligger på lönsamhet, kundupplevelse och faktiskt Microsoft högre mål. Microsofts mission statement är “To enable every person and organization in the world to achive more”, vilket är något man med stolthet berättar om och faktiskt verkar leva efter. Idag handlar det om att utveckla tjänster som vi slutanvändarna faktiskt tycker är bra och som ger oss ett värde, oavsett vilken plattform vi råkar jobba på. (Microsoft har även ett fokus på hållbar utveckling som är bra för världens utveckling på ett högre plan.)

Bara för några år sedan var det nästan helt otänkbart att vi skulle få se Excel, Word och Powerpoint på Mac och Android-enheter. Idag tillhör dessa plattformar de Microsoft jobbar främst med.

En riktigt cool grej de utannonserade var sin forskning inom ’quantum computing’ och hur Microsoft jobbar med experter inom datalogi, matematik och fysik för att ta fram en riktig kvantdator. Dessutom ett nytt programmeringsspråk och en simulator för quantum computing som programmerare ska kunna börja laborera med.

”Quantum computing will enable to solve problems that currently take longer than the lifetime of the universe. In seconds, hours or days”.

Agil utvecklingsmetodik förändrar produktutvecklingen

Denna agila utvecklingsmetodik som Microsoft har anammat innebär att vi inte längre ser stora releaser var tredje år, på samma sätt som tidigare. Nu släpper man kontinuerligt nya funktioner inom i stort sett samtliga produkter. För att kunna realisera detta ligger fokus givetvis på centrala molntjänster där man själv kan styra över uppdateringarna. Samtidigt innebär detta att vi får vänja oss att funktionaliteten sällan är komplett från början. Man börjar numera med minsta nödvändiga funktionalitet eller ”Minimum Viable Product” (MVP) ibland även kallat ”V1” (version 1), vilket är helt normalt inom startupvärlden, för att sedan kontinuerligt förbättra produkten med uppdateringar och nya funktioner. För att funktionalitetsutvecklingen skall vara relevant och möta kundernas hela tiden föränderliga behov, så är även en kontinuerlig kontakt med slutanvändarna ett måste. User Voice och Insider programmen är två tydliga exempel på detta där slutanvändarna på ett mycket direkt sätt kan ta del av utvecklingen och enkelt lämna feedback.

En stor del av utvecklingen vi ser idag inom resp. produkt är direkta svar på den feedback man fått in via dessa två kanaler. Allt detta understryks också när man läser Satya Nadellas bok ”Hit Refresh” som släpptes under Ignite. En för övrigt mycket läsvärd och intressant bok som jag absolut rekommenderar.

Microsoft 365

Microsoft 365 lanserades vid Microsoft Inspire i Washington DC i somras. Under Ignite pratade man givetvis vidare om detta och dess betydelse. Kortfattat kan man nog säga att det handlar om att sätta ihop flera av Microsofts onlinetjänster till en stor tjänst som är lättare att förstå och framför allt lättare att köpa. Förutom vissa mindre funktioner som tillkommit så är Microsoft 365 en paketering bestående av Office 365, Windows 10 och EM+S.

Detta har varit saker som många kunder köpt separat och ibland under olika licensavtal. För att göra det enkelt så finns nu allt att köpa i en och samma produkt, Microsoft 365. Det har också varit just dessa tre delar som behövts för att få till den säkra, mobila och molnbaserade tjänst som Microsoft sedan länge har visionerat om.

En nyhet är väl kanske också att det nu, framför allt för mindre företag, kommer vara ganska enkelt att köpa allt som en månadstjänst, inkl. Windows 10, vilket tidigare varit lite knepigt.

Skype for Business blir Microsoft Teams

Redan innan Ignite så meddelande Microsoft att Skype for Business kommer bli en del av Microsoft Teams. Teams som är Microsofts svar på Slack, dvs en kommunikation- och meddelandesplattform där den centrala delen är kvarstående chat (persistant chat) till skillnad mot email. Teams är främst avsett för grupper inom företaget som jobbar ihop inom t ex ett projekt eller andra aktiviteter och förutom chat-/meddelandefunktionen så har man direkt i Teams möjligheter att göra mycket annat, t ex dela dokument, jobba med arbetsfördelning och planering (Project light) och att kunna prata med varandra över Video. Team kan ses som en gemensam plattform som håller ihop underliggande delar från SharePoint, Exchange och Skype for Business (New Core). Skype for Business (SfB) används ju givetvis framför allt för Videodelarna. I Teams är det dock inte riktigt samma SfB som vi sett tidigare. I Teams så använder man SfB med en ny teknik ”New Core”. Traditionella SfB bygger på en gammal teknisk plattform som kommer från Lync och OCS och tanken är att gamla SfB skall ersättas med den nya tekniska plattformen som finns i Teams (SfB ”New Core”). Detta är en omställning som kommer ta lång tid och idag är det lite ovisst exakt hur detta kommer ske. Det vi vet nu är att det just nu gäller Skype for Business Online, dvs SfB via Office 365. De som har en lokal SfB-installation kommer fortsätta kunna ha det en lång tid framöver. Faktum är att man har förlängt supporten för SfB OnPrem, dvs den traditionella SfB, för att tydligt påvisa att man fortfarande supporterar företag som av olika anledningar inte kan eller vill nyttja Onlinetjänsterna.

Detta är en väldigt intressant förändring och troligtvis helt rätt om man tänker på att sättet vi kommunicerar på håller på att förändras. Idag anser den yngre generationen att email är en gammal förlegad teknik och att man istället vill chatta direkt. Faktum är ju att detta faktiskt löser ett stort problem som många av oss stöter på varje dag. Hur många gånger har man inte hamnat i en mail-storm mellan andra kollegor där man själv är med i mail-loopen. Detta kan lätt fylla en inbox och att sedan i efterhand försöka reda ut vilket email som kom först kan vara väldigt frustrerande och tidskrävande. Ett annat exempel är det där dokumentet man skickar ut till ett antal personer som man ber granska och redigera. Att sedan få ihop alla förändringar från alla personer kan ta lång tid och det finns en stor risk att man missar viktiga inlägg. I Teams delar alla på ett och samma dokument som alla kan redigera samtidigt (versionshantering är inbyggd). Tillkommer en användare till gruppen så kan denna direkt se hela konversationen och samtliga dokument i chatten eller i ”Teamet”. I Teams så kommunicerar alla i en gemensam dialog mot en och samma chat, dvs vi slipper mail med olika svarstrådar, (samma) dokument med olika innehåll och problemen med tillkommande medlemmar som får extremt svårt att följa olika konversationer.

(Google laborerade med detta för flera år sedan med produkten Google Waves som släpptes aug 2009. Tiden var dock inte rätt just då och Waves lades ner redan ett år senare.) För några år sedan dök Slack upp med mer eller mindre samma idé. Slack är idag en snabbt växande tjänst med över 9 miljoner användare och en tjänst som många pratar om, speciellt inom utvecklarvärlden där den har fått ett starkt fotfäste. Microsoft Team kan ses som ett tydligt svar på detta.

Tillbaka till Microsoft. En fråga man kan ställa sig är kanske vad som kommer att hända med Outlook på sikt. Som Microsoft uttrycker det idag så har man idag tre stycken olika meddelande-/kommunikationsplattformar. Outlook, Teams och Yammer.

Outlook är den traditionella plattformen som man ser kommer finnas kvar under väldigt lång tid. Detta för att den lämpar sig för många områden som Team inte lämpar sig för, t ex för att skicka enstaka meddelanden eller dokument och till riktad kommunikation till ett fåtal mottagare. Teams är den nya plattformen som mer riktar sig till olika former av aktiva grupperingar där utgångspunkten är samarbete och effektivitet. Till skillnad mot Outlook och Teams som Microsoft menar är plattformar för ”the Inner loop” så är Yammer plattformen för ”the Outer loop”. Med detta manar man att Outlook och Teams framför allt handlar om kommunikation internt eller till en betrodd grupp personer. Yammer kommer att användas när man kommunicerar med även en extern grupp eller en grupp som inte nödvändigtvis tillhör den innersta kretsen så att säga. Yammer kan nog enklast jämföras med Facebook. Det är en väldigt kraftfull kommunikationsplattform, men som lämpar sig för en viss typ av kommunikation. Oftast blir Yammer grupper skapade för ett specifikt ämne mer än för en specifik gruppering, vilket oftast är fallet för Teams.

I kommande inlägg i serien från Ignite lovar vi detta intressanta innehåll: