Cystore

Så fixar du datacenterdriften på en kvart

Sammanför alla enheter för att förenkla driften av ditt datacenter, nätverk och infrastruktur. Slipp rutinärenden och ägna dig i stället åt innovationer. Dessutom skapar du helt nya arbetsflöden i organisationen som får medarbetarna att växa. Lösningen heter hyperkonvergens.

Mathias Engstrand Dell EMC– Hyperkonvergerad hårdvara i datacentren gör att företaget kan få en avsevärt enklare resurshantering, färre rutinärenden och mer tid för komplexa arbetsuppgifter och innovation. Lägger man dessutom till möjligheten att lägga delar av infrastrukturen i ett privat eller publikt moln där tjänster och funktioner kan automatiseras – då kan vi prata om ett paradigmskifte, säger Mathias Engstrand, försäljningschef på Dell EMC Enterprise Solutions Group (ESG).

Han visar några siffror som är mumma för ett företag: 15 minuter för driftsättning och 15 minuter för att expandera miljön vid behov. I stället för flera IT-specialister räcker det med en administratör som utför allt detta med ett par musklick. Så enkelt att ingen manual behövs.

Hyperkonvergerad hårdvara framtiden

Jämfört med konvergerade system som består av separata komponenter som samarbetar är hyperkonvergens alltså ett jättekliv framåt, menar Mathias Engstrand.

– Hyperkonvergerade system är sammankopplade och utformade för att vara skalbara genom att det går att lägga till extra moduler. Genom att samla resurserna på detta sätt hjälper det företag att jobba enklare och snabbare anpassa verksamheten för att möta behoven hos kunderna. Av det skälet väljer många företag hyperkonvergerade datacenter för att frigöra tid för att hantera bland annat big data, dataanalys och olika applikationer, säger Mathias.

Anpassas efter behov

DELL EMC hyperkonvergerad infrastrukturEn annan fördel med ett hyperkonvergerat system är att företaget kan skräddarsy tekniken efter sina behov. Genom att välja en hyperkonvergerad infrastruktur är företagen på god väg mot en hybrid molnmiljö som alltid ger tillgång till den kapacitet som krävs. Företaget kan dra nytta av den befintliga hyperkonvergerade infrastrukturen som går utmärkt att sammankoppla med de nya lösningarna.

– Ett företag vet ofta inte hur mycket plats eller kapacitet det behöver om tre eller fem år. Med en hybrid molnlösning kan företag skala upp eller ner efter behov, och får därigenom ökad flexibilitet och en tydlig kostnadsbild. Dessutom får du direkt tillgång till molntjänster och bättre möjligheter till säkra och effektiva hybridlösningar. Ovanpå det slipper företaget att lägga tid på att integrera eller uppgradera servrar, lagring och nätverk, säger Mathias Engstrand.

Exempel på verksamheter med hyperkonvergerad infrastruktur?

– Det finns många. Ta till exempel Managed service providers som måste få ut sina tjänster snabbt till kunden innan konkurrenterna hinner före. Då behöver utvecklarna ha alla resurser i samma resurspool tillgängliga för alla inblandade – hela vägen från idé till att produkten kan beställas och användas av kund. Det ger en enormt stor konkurrensfördel att ha en kort time to market; att ha kontroll över processflödet och vara nära intäktsflödet.

Stark trend

Dell EMC innovationScenariot som Mathias målar upp är redan verklighet. Hyperkonvergens är trenden som vinner alltmer mark: det reducerar kostnader och tid avsevärt. Det ger i sin tur företaget ett försprång, jämfört med ett företag som har en traditionell IT-infrastruktur. Fler företag borde inse, menar han, att de blir förbisprungna om de inte gör något åt sin IT-infrastruktur.

De företag som har startat sin resa för att dra nytta av hyperkonvergerade IT-miljöer gör helt rätt. De ges en möjlighet att tidigt ta en ledande position på sin marknad och det kommer vara avgörande för dem de närmaste åren. Företagen vars affär är starkt beroende av it borde ha börjat för länge sedan. Men där it generellt inte är avgörande för affären ser det inte lika mörkt ut om de börjar framtidssäkra sitt datacenter den närmaste tiden, säger Mathias Engstrand.

Mathias säger också att även om många företag ser värdet av hyperkonvergens finns också en viss tvekan kring hur och var man ska börja.

Vilka tips kan du ge till ett företag som vill konvergera sina datacenter?

– En god start är att ha en uttalad vision för konvergensprojektet. Det är viktigt att att ha gemensamma mål för hela organisationen och förstå kundernas behov. Här ligger en stor utmaning i att måla upp en bild och förklara vad de nya lösningarna kommer att skapa för nytta för medarbetarna. Om man inte lyckas med det får man jobba i motvind, eller så kommer man ingen vart. Nästa steg kan vara att börja med att automatisera ett manuellt steg i en befintlig process, så att alla ser nyttan och värdet i hyperkonvergerad hårdvara.

– Inte minst är det viktigt att ha förståelse för att konvergensen är ett ständigt pågående förändringsarbete. Den insikten och förståelsen för hur digitalisering skapar ett långsiktigt värde är fortfarande en bristvara i styrelser och ledningsgrupper. Därför är det av största vikt att etablera förståelse inom hela organisationen, inte bara hos IT-avdelningen.

 

Vad är en hyperkonvergerad IT-lösning?

Hyperkonvergens handlar om att samla alla de olika komponenterna i IT-infrastrukturen som servrar, lagringssystem och nätverk i en enda kompakt enhet. Fördelarna är att enheten är skalbar, hanteras från en enkel självbetjäningsportal och att varje operation är helt automatiserad. Det skapar helt nya förutsättningar för företag att fokusera mindre på att bygga och upprätthålla it och i stället lägga tid på att bygga tjänster som tar verksamheten framåt.