Cystore

Hur påverkas vi av situationen i Ukraina?

Med stor sorg och bestörtning ser vi vad som nu händer i Ukraina. För våra kunder vill vi meddela att vi inte ser någon omedelbar påverkan på Telia eller Cygate.

  • Cygates tjänster är inte påverkade.
  • Givet hur viktiga våra tjänster är så har vi beredskaps- och kontinuitetsplaner på plats som en del av vår normala verksamhet – och som omfattar alla relevanta hot, inklusive cyber- och fysisk infrastruktur.
  • Vi har en utökad beredskap i Cygate och inom Telia-koncernen och följer utvecklingen nära för att skydda våra tillgångar och medarbetare, samt för att säkerställa leveransen av våra tjänster till kunderna.
  • Vi för en löpande dialog med våra leverantörer och vi håller våra kunder uppdaterade vid eventuella förseningar.
  • Vi följer utvecklingen nära och har krisberedskapsteam som kan aktiveras efter behov.