GDPR på djupet: Ostrukturerad data och dataskyddsombud

GDPR - EU:s nya dataskyddsförordning som träder i kraft i Sverige den 25 maj 2018 närmar sig med stormsteg och vad passar inte bättre då än att börja gå på djupet med några av de intressanta förändringarna och kraven.

En av det stora förändringarna som träder i kraft är hanteringen av ostrukturerad data och det faktum att vissa organisationer nu måste ha ett dataskyddsombud eller en så kallad data protection officer, dpo.

I våra två webinarier nedan kan du lyssna till Fredrik Börjesson, Informationssäkerhetsexpert på Cygate som intervjuar och samtalar med Maria Nyren-Ivarsson, Senior Legal Advisor.

Webinarie: GDPR – Ostrukturerad data

Ostrukturerat data är en utmaning för alla organisationer och vårt växande informationsflöde. Tidigare har vi inte fokuserat på skydd av ostrukturerat data eftersom detta undantagits från nu gällande lagstiftning (PuL) men iom tillämpningen av GDPR försvinner detta undantag. Under ca 20 minuter tar vi er på en kort resa där vi diskuterar igenom hur GDPR påverkar behandlingen av ostrukturerat data genom att titta på en organisations rekryteringsprocess.

Webinarie: GDPR – dataskyddsombud

En viktig del av GDPR är en ny roll som vissa organisationer behöver tillsätta – Dataskyddsombud (eng. Data Protection Officer). Under ca 7 minuter går vi igenom vilka som behöver tillsätta denna nya roll, vilka kvalifikationer rollen kräver samt vilka frågor ett dataskyddsombud skall arbeta med.

Cygate har en tjänst som hjälper organisationer med just rollen dataskyddsombud, läs mer om den här.

 

VÅR GUIDE TILL ETT LYCKAT GDPR-PROJEKT OCH FÖRVALTNING

FYLL I DINA UPPGIFTER OCH FÅ GUIDEN SKICKAD TILL DIG

Fler artiklar inom ämnet GDPR: