Cystore

Första intryck av Azure Stack technical preview 1

Microsoft har lagt ner stor energi och kraft i att marknadsföra sin Azure plattform.

Att släppa en modifierad version av plattformen som Microsofts partners kan använda i sina egna datacenter skedde redan 2014 i form av Azure Pack, som finns inom Cygate.

Men mycket har hänt inom molnbranschen sen dess. Azure har släppt en ny portal och nyligen också lanserat technical preview 1 för Azure Stack. Azure Stack är inte Azure Pack 2.0, även om båda har samma målsättning att vara ”Azure i ditt datacenter” så är det helt olika design i backend.

Azure Pack har ett gränssnitt som påminner om Azures  gamla portal så verksamheter med en backend baserad på System Center produkter kan ha kvar sin existerande investering i den produktportföljen. Azure Stacks design är helt baserat på Azures nya portal och backend.

Azure Stack är byggt på Windows 2016 plattformen utan overhead av System Center produkterna. Den har en helt ny portal, använder sig av det nya Azure Resource Manager (ARM) som även finns i publika Azure, detta möjliggör att återanvända kod och mallar för både Azure Stack och publika Azure. Nätverkskonfiguration hanterades i Azure Pack av SCVMM (System Center Virtual Machine Manager) medan i det publika Azure och numera Azure Stack så används Network Controller.

Båda produkterna kommer fortsättningsvis att utvecklas sida vid sida till mitten av juli 2017 då Microsoft avser att sluta utveckla nya funktioner till Azure Pack. Support och säkerhetsuppdateringar kommer dock att finnas ända fram till 2022.

Efter att ha följt alla nyheter om Azure Stack sen hösten förra året och annonserat testet i vår firade blogg så kastade vi oss hungrigt över denna förhandsversion för att se hur om den levde upp till förväntningarna.

Installation av Azure Stack technical preview

Vi började med att låna rekommenderad hårdvara av operations.

Azure Stack Technical Preview 1

I den fulla releasen så kommer installationsförfarandet att se helt annorlunda ut. Varje VM och applikation kommer vara klustrad, lastbalanserad eller på annat sätt ha uppnått hög tillgänglighet. Denna förhandsversion är dock designad för att få upp allt på en enda server och installationen är mycket förenklad då hela konfigurationen görs av ett ett enda powershell script.

Serverns sex diskar styckas upp till fem virtuella diskar. En för Windows 2016 operativsystemet och dom övriga fyra till att skapa ett storage spaces utrymme.

Azure Stack installationen laddas ner och vi säger åt Windows att starta på hyper-V filen MicrosoftAzureStackPOCBoot.vhdx genom att montera filen till D:\ och köra kommandot: bcdboot D:\Windows.

Azure Stack Technical Preview 1

 

Efter att ha bootat in på vhdx-filen så kör vi äntligen igång installationsscriptet.

Azure Stack Technical Preview 1

Servern bootar om några gånger och till slut har scriptet kört färdigt och vi börjar med se vad det åstadkommit.

Dom fyra diskarna har slagits ihop med storage spaces till ett 1.55 TB stort lagringsutrymme och blivit en klusterdisk med hjälp av failover cluster manager och scale-out fileserver.

Azure Stack Technical Preview 1

Microsoft har ända sen Windows 2012 R2 försökt att främja Storage Spaces över traditionella SAN-lösningar. Med förbättringar i Windows 2016 så är Storage Spaces Direct och filsystemet REFS mycket mer kapabelt och moget.

 

Så vad ligger det på detta kluster?

Azure Stack Technical Preview 1

 

Vilket stämmer bra med den topologibild som Microsoft visade tidigt.

Azure Stack Technical Preview 1

 • ADVM sköter Active Directory, DNS och DHCP.
 • ACSVM sköter Azure Consistent Storage. Den servern som har hand om Azure Stacks blob, table och annan lagringsrelaterad administration.
 • MuxVM är det första hoppet som tenant/kunders VMar når till då de ska ut från sina virtuella nätverk. MuxVM agerar som lastbalanserare och sköter network multiplexing.
 • NCVM står för Network Controller VM. Network Controller administrerar nätverk och var tidigare en programvara som designats endast för Microsoft Azure. I windows 2016 är det en feature i operativsystemet.
 • NATVM sköter Network Address Translation. Det är denna VM som möjliggör att kunder och tenants får access till och från internet. Programvaran som sköter det är Routing and Remote Access (RRAS).
 • BGPVM sköter BGP routing. Enkelt beskrivet så flyter trafiken från en kund VM ut mot internet så här:
 • KundVM (virtuellt nätverk) -> MuxVM -> BGPVM -> NATVM -> vidare mot internet. Trafiken går ända fram till NATVM encapsulerad via VXLAN. I Azure Pack så användes NVGRE som nätverksvirtualiseringsmetod men i Azure Stack så har Microsoft valt att gå över till samma metod VMware kör med.
 • xRPVM sköter dom grundläggande resource providers i Azure Stack. Compute, Network och Storage.
 • SQLVM har hand om azure stacks alla databaser. I en riktig uppsättning så bör denna såklart ligga på olika hostar i en AlwaysON konfiguration.
 • PortalVM hanterar Azure Resource Manager (ARM) och själva hemsidan för Azure Stack.
 • ClientVM är bara en klientdator.

 

Azure Stack-portalen

Azure Stack Technical Preview 1

Vi öppnar portalen i Microsofts nya webbläsare Edge eftersom den lustigt nog inte laddar i Internet Explorer. Portalen är identisk med den nya Azure-portalen förutom namnet längst upp till vänster och att portalen är ren på kunder och konfiguration. Längst upp till höger så ser vi vilken användare som har loggat in och några fält som Help, Settings, Customize, Notifications och ett sökfält. På vänstersidan ser vi New och Browse. New öppnar upp marknadsplatsen där vi kan börja skapa alla IaaS– och PaaS-tjänster som är konfigurerade i systemet. Browse är mycket användbart för att snappt få en överblick på en specifik del i Stack. T.ex. Subscriptions eller Virtual Machines.

Mitten domineras av ett skrivbord som egentligen bara innehåller genvägar till olika tjänster eller appar. Det är mycket lätt att lägga till och ta bort saker för att få genvägar till precis det man vill komma åt.

Då man öppnar en meny så lägger den sig över skrivbordet och eventuella submenyer läggs till höger om föregående vilket för tankarna lite till Windows klassiska startmeny.

Vi loggar ut vår admin användare och loggar in som en vanlig tenant – vi vill skapa något.

Azure Stack Technical Preview 1

Här möts vi av en varning att denna tenant inte har en subscription. Detta måste vi åtgärda först. 

Tillbaks som Admin. För att skapa en subscription så måste det finnas ett offer (erbjudande) och för att skapa ett offer så måste vi skapa en plan. Vi döper den till Cygate Gold och placerar den i resursgruppen OffersAndPlans.

Resursgrupper är ett nytt koncept för den nya Azure portalen som inte fanns i den gamla. Det kom från behovet att strukturera upp vad som skapats. Då utvecklare och tekniker hade skapat hundratals virtuella servrar, blob storage, service bus och andra tjänster så låg dom i en enda stor lista vilket gjorde det svårt att få överblick och administrera vem som ska ha access till vad.

Genom att alltid placera varje objekt i en resursgrupp så kan man enkelt se vad som hört vart och även sätta permissions vem som ska få access.

Vi lägger till tre resource providers Storage, Compute och Network till denna Plan. Det innebär alltså att kunder kan skapa lagringskonton, virtuella maskiner och nätverk. 

Azure Stack Technical Preview 1

 

Varje service kan detaljkonfigureras med kvoter och vilken region som servicen finns i. I detta fall är Azure Stack preview hårdkodad till platsen ”lokal” men i den fulla releasen så ska man kunna ha tjänster i flera datacenter.

Azure Stack Technical Preview 1

 

Vi baserar vår offering på vår nyskapade plan Cygate Gold och ignorerar för tillfället add-ons. Add-ons till en Plan är vad en stor pommes och cola är till Big Mac-meny. Vi sätter vår plan och offer publika för tenants och loggar in som kund igen.

Azure Stack Technical Preview 1

 

Kundens subscription kan skapas av en admin men i det här fallet så gör kunden det själv genom att använda ett ett erbjudande. Erbjudandet är såklart det vi skapade förut – Cygate Gold.

Azure Stack Technical Preview 1

 

Äntligen så kan vi börja skapa något. Vi börjar med att skapa en Windows VM.

Azure Stack Technical Preview 1

 

Namn på VM, användarnamn, lösenord är självklara val. Vidare så måste man specificera vilken subscription som ska äga servern, vilken resursgrupp den ligger i och vilken del av världen som den ska skapas i.

Azure Stack Technical Preview 1

 

Konfigurationen av virtuella servrar är baserade på paket precis som hos Microsoft Azure. Man väljer ett och kan sedan uppgradera eller nedgradera sin VM efter behov.

Azure Stack Technical Preview 1

 

Sista konfigurationsteget frågar hur nätverk, storage och tillgänglighet ska hanteras.

Azure Stack Technical Preview 1

 

I Hyper-V Manager ser vi att den virtuella servern skapas. Den får inget vänligt namn vilket är fullt logiskt. För att undvika att två VMar får samma namn. En administratör har dock inga problem att veta vilken kund som en VM tillhör – det står i description.

Azure Stack Technical Preview 1

 

Våran nyskapade servern är startad och vi klickar på ”Connect” från portalen för att logga in.

Azure Stack Technical Preview 1

 

Succé! Servern har åtkomst till internet. Trafiken passerar via VXLAN till tre virtuella servrar (MUXVM, BGPVM, NATVM) och en virtuell switch innan det ens kommer ut från den fysiska servern.

Azure Stack Technical Preview 1

 

Vi har dock bara skrapat på ytan vad vi kan göra. Denna bild alla tjänster som är tillgängliga via Microsoft Azure och dom inrutade tjänsterna är dom som finns eller ska finnas till Azure stack vid release. Hittills har vi tittat på Portal, Virtual Machine och lite Virtual Network.

Azure Stack Technical Preview 1

 

Nästa inlägg kommer handla om Azure Resource Manager så stay tuned!

 

Cygate testar Azure Stack: