Filmserie: Vad är GDPR och så förbereder ni er för den nya lagen
Cystore

Filmserie: Vad är GDPR och så förbereder ni er

Under våren har Cygate genomfört ett antal seminarier runt om i landet om en av årets och nästa års hetaste potatisar, nämligen GDPR eller EU:s nya dataskyddsförordning som den också kallas. Seminarierna var fullbelagda på samtliga orter och intresset stort varför vi valde att be Christofer Tibbelin som höll dragningar att spela in dessa för …

Under våren har Cygate genomfört ett antal seminarier runt om i landet om en av årets och nästa års hetaste potatisar, nämligen GDPR eller EU:s nya dataskyddsförordning som den också kallas.

Seminarierna var fullbelagda på samtliga orter och intresset stort varför vi valde att be Christofer Tibbelin som höll dragningar att spela in dessa för att alla kunna ta del av budskapet och förbereda sig och sin organisation för GDPR på bästa sätt.

Det blev en filmserie i 4 delar där Christofer går igenom vad GDPR är, vilka grundkraven och skillnaderna mot PUL är, vad det innebär för individen samt hur Cygate kan hjälpa till inför förändringen.

Del 1: Vad är GDPR?

Del 2: Grundkraven i GDPR

Del 3: Vad innebär GDPR för individen?

Del 4: Hur kan Cygate hjälp till inför GDPR?

Hur kan Cygate hjälpa er med GDPR?

Cygate hjälper redan idag kunder med att förbereda sig och sina system för GDPR, det IT-avdelningen kan göra i ett första steg är att se till att man har kontroll över lagrade data, kan upptäcka dataläckage och tidigt upptäcka samt mitigera intrång eller intrångsförsök.

Vi har experter inom informationssäkerhet och IT-säkerhet med lång erfarenhet och vi hjälper er gärna med allt från grundläggande analys, strategi och rådgivning till SIEM-tjänster, logghantering, molnanalyser eller sårbarhetsanalyser.

Fler artiklar inom ämnet GDPR: