Cystore

Kryptera med dubbelkryptering

Dubbelkryptering

Nu är det dags för det kanske hetaste ämnet inom IT branschen – kryptering.

Något som jag frågar mig ganska ofta är varför företag och ja varför inte säga alla som sitter på data som de inte vill tappa ägandeskapet över, gör slag i saken och krypterar? Beror det på kunskapsbrist, lathet eller något annat?

Ett ganska enkelt exempel på ägandeskap är Ransomware. När du får Ransomware övergår ägandeskapet av ditt och ditt företags data till kidnapparen. Kidnapparen av filerna tar ägandeskap genom att äga krypteringsnyckeln. Och det är bara kidnapparen som kan låsa upp filerna från krypteringen. Skulle påstå att Ransomware är ett vinnande koncept för banditer.

Många företag gör en transformationsresa till molnet och då oftast till Microsoft365. Det enda sättet att behålla ägandeskapet är att använda sig av Microsoft Double Key (DKE) encryption. Då sitter ni på masternyckeln för det data som finns i molnet hos Microsoft. Precis som namnet på funktionen är datat dubbel krypterat. Först av Microsoft och sedan av er och då sitter ni på huvudnyckeln.

Så mitt budskap är helt enkelt att se över det data som du vill skydda och se över var det är placerat.

Vi har ett färdigt koncept för DKE om du vill behålla ägandeskapet av att kryptera i Microsoft365. Cygate har ett nära samarbete med Thales och förlitar oss på deras produkter i våra lösningar.

 

Käner du dig rådvill kan du konsultera oss på Cygate för att guida dig, så du får det skydd din data behöver.

#krypteramera

 

Vill ni ha hjälp IT-säkerhet? Så kan vi hjälpa dig och ditt företag