Cystore

Smart healthcare ställer höga krav – driftsäkerhet på liv och död

Smart healthcare är på väg att revolutionera sjukvården. Men ett alltmer digitaliserat och uppkopplat samhälle ställer högre krav på tekniken. För ICT-företaget Istekkis kunder inom vårdsektorn i Finland är driftsäkerheten bokstavligt talat livsavgörande.

Vårdsektorn växer i många av världens länder. En åldrande befolkning, särskilt i västvärlden, kommer behovet av vård och uppföljning att öka i framtiden. Samtidigt finns en stor potential att utnyttja ICT-teknik av olika slag för att både effektivisera administration, snabba på processer och öka tillgängligheten av vården.

Smart healthcare Cygate Markus KuivalainenDet vida begreppet ”smart healthcare” används för att beskriva när ICT används på ett innovativt sätt för att förbättra vården för patienterna.

– Smart healthcare möjliggör bättre verktyg för realtidsövervakning av patientens tillstånd via exempelvis sensorer och bättre kommunikation mellan patienten, läkare och vårdsystemet, säger Markus Kuivalainen som är teknisk produktchef för Cygate i Finland.

Smart healthcare har stor potential

Enligt konsultföretaget McKinseys rapport från 2016 om potential för digitalisering skulle den svenska sjukvården kunna spara så mycket som 180 miljarder kronor om året genom smartare användning av digital teknik. Det är en besparing på över 40 procent av nuvarande budget för vård och omsorg.

Smart healthcare har med andra ord en stor potential att både förbättra och effektivisera sjukvården, men det kräver en stabil infrastruktur för att kunna garantera tillgänglighet och patientsäkerhet. En buffrande uppspelning av fredagsfilmen är kanske irriterande, men det är ingenting mot vad ett opålitligt nät kan ställa till med inom vården.

När det handlar om liv och död krävs en helt annan nivå av driftsäkerhet och tillgänglighet.

– Patientens information måste hela tiden finnas tillgänglig för läkarna, säger Markus Kuivalainen. Under en operation till exempel måste läkaren snabbt kunna kontrollera patientens vårdhistorik för att kunna ge rätt medicin om något oväntat inträffar. Eftersom patientens data i dag finns lagrad digitalt måste ICT-systemet ständigt vara tillgängligt.

När Istekki, specialiserat på informations- och kommunikationsteknik för vårdsektorn, skulle byta infrastruktur var pålitlighet, säkerhet och effektivitet högsta prioritet.

– Våra kunder erbjuder vård- och samhällstjänster till medborgarna, säger Reijo Kontkanen, enhetschef på Istekki. De efterfrågar nätverk med hög funktionalitet och datacenter med extremt hög pålitlighet.

Istekki ärvde två äldre ICT-arkitekturer från tidigare ägare som båda var i slutet av sina respektive livscykler. Uppgraderingsstrategin fokuserade på högteknologisk utrustning från en innovativ leverantör för att kunna göra infrastrukturen så framtidssäker som möjligt. Att leverantören hade ett gott anseende och kunde leverera ett carrier-grade MPLS-nätverk och ett datacenter på Tier 3-nivå ingick i kravspecifikationen. Under urvalsprocessen föreslogs Juniper Networks som leverantör då nätverksexperter inom Istekki hade bra erfarenhet av dem sedan tidigare.

Testa under verkliga förhållanden

Juniper_AmsterdamAvgörande för valet av Junipers lösning var att Istekki med egna ögon kunde se hur den skulle fungera i verkligheten. I Junipers testlabb i Amsterdam finns över 80 rack med nätverksutrustning; från det allra senaste till 25 år gamla routrar och switchar. Det gör att man får en testmiljö som liknar den verklighet som finns på många företag och organisationer där gammal utrustning ska samverka med nyare.

– Tillsammans med Istekki och Juniper tog vi fram en testplan för att täcka in alla aspekter av det framtida nätverket, säger Markus Kuivalainen. Våra specialister gjorde tillsammans med Juniper alla konfigurationer och genomförde realtidstester av bland annat tillgänglighet, fördröjning och kapacitet.

Genom Cygates ingående kunskap om Junipers produkter kunde Cygate hjälpa Istekki i specificerings- och implementeringsfaserna och lösa utmaningar som dök upp under vägen.

– Ihop med Juniper utformade vi en plan för hur nätverket ska kunna utvecklas och förbättras i framtiden. Vi är Junipers Elite Partner och alla specialister som arbetade med projektet var JNCIE-certifierade, så Istekki var väldigt trygga med det stöd de fick av oss, säger Markus Kuivalainen på Cygate.

Första systemet med MetaFabrik-arkitektur

Resultatet av projektet är ett nytt MPLS-nätverk mellan sjukhus i Finland med stöd för röst, video, data och medicinsk information. Nätverket byggdes med Junipers MX-produkter och i datacentret återfinns MX-routrar och QFX- och EX-switchar. Systemet är även det första i landet med Junipers MetaFabric-arkitektur. Utmaningarna för smart healthcare i framtiden är tillgängligheten av data och pålitligheten i nätet, tror Markus Kuivalainen.

– Med ökade datamängder ställs högre krav på nätverket. I framtiden kan en läkare genomföra en operation på distans från ett annat sjukhus, då gäller det att det inte finns några fördröjningar eller avbrott i uppkopplingen.

– Vi har ett stort kunnande om driftsäkra och pålitliga nätverk och jag tror att vi kan hjälpa många kunder inom den här sektorn med deras ICT-utmaningar i framtiden, säger Markus Kuivalainen.

 

Lämna din mailadress nedan för att läsa mer om hur Istekki tillsammans med Juniper och Cygate byggde Finlands mest avancerade ICT-arkitektur för vårdsektorn:

VÄNLIGEN FYLL I DIN E-POST (FÖRETAG) HÄR SÅ SÄNDER VI DOKUMENTET INOM KORT!

 

Fakta

Utmaning:

Det finska företaget Istekki, specialiserat på ICT inom vårdsektorn, behövde byta ut två äldre nätverk till ett modernt, framtidssäkert och driftsäkert nätverk för kommunikation mellan sjukhus. Dessutom ville de bygga ett nytt datacenter med extremt hög driftsäkerhet och tillgänglighet.

Teknisk lösning:

Tillsammans med Cygate byggde Juniper ett MPLS-nätverk och ett datacenter med hjälp av Junipers produkter ur MX-, QFX- och EX-serierna. Datacentret är uppbyggt med MetaFabric-arkitektur vilket är det första i sitt slag i Finland.

Resultat:

Ett nätverk och datacenter med betydligt högre prestanda och lägre fördröjning än tidigare system, vilket säkerställer att kundernas medicinska verktyg och miljöer är tillgängliga dygnet runt.