Cystore

HINDRAR SÄKERHETEN DET DIGITALA SAMARBETET?

Många organisationer har ställt om verksamheten till distansarbete. Men hur ger vi rätt förutsättningar för att kunna utföra ett digitalt samarbete? I vissa fall får säkerhetsaspekterna styra så att det dagliga arbetet inte fungerar på ett optimalt och ett användarvänligt sätt. Förutom verktygen, förändrat arbetssätt och platsen där arbetet bedrivs handlar det om ett förändrat ledarskap som tar hänsyn till människan.

Samtalsavsnitt Digitalt samarbete

I det här avsnittet kan du höra Christofer Tibbelin, Senior säkerhetsarkitekt, Cygate och Oscar Berg, Digital strateg Telia Professional Services samtala med Jenny Lindgren, COO på Cygate om digitalt samarbete. Få inblick i:

  • Hur går vi från distansarbete till digitalt samarbete?
  • Hur väger vi säkerhetslösningar mot en bra användarupplevelse?
  • Vad hindrar verksamheter från digitala samarbeten?

Säkerhet som hinder

Christofer, vad skulle du säga hindrar verksamheten från digitalt samarbete?

Man måste logga in på VPN, sen ska du logga in där och göra det här. Det blir så många steg för att ta sig in på sin arbetsplats idag. Det här hindrar ju och man får problem med att jobba tillsammans

Möjliga vägar framåt

Vilka möjligheter ser du framåt när det kommer till hur vi använder och upplever IT för att jobba tillsammans?

Vi måste förstå hur vi jobbar. Och att vi underlättar. Användarupplevelsen är jätteviktig. Utan användarupplevelsen kommer inte det här att fungera bra och säkerheten kommer inte heller att bli bra. Användarna kommer hitta sätt att komma förbi de sätt vi sätter upp. Inom säkerheten har vi problem. Vi bygger på gamla sätt som kanske inte är releventa längre.  Vi försöker tvinga in användarna i sätt som ger distansarbete men inte ett samarbete. Det måste vi ändra på.

Rätt förutsättningar för digitalt samarbetw

Hur ska vi bäst lyckas för att ge verksamheten rätt förutsättningar för digitalt samarbete?

  • Driva sin organisation framåt. Ha en målbild. Se hur företag använder moderna molntjänster, se företag som Google och Microsoft arbetar, och ta intryck. Se användarupplevelsen och inte bara tekniska system. Se helhet.
  • Våga ifrågasätta.
  • Ge förutsättningar för att kunna jobba digitalt.

Vi måste ändra oss, hur vi jobbar och tänker för att uppnå ett digitalt samarbete.

Utrag ur samtalet:

De organisationer som fungerar bra är de som vågar testa nya lösningar och utvärderar dessa. Vi på IT-avdelningen måste våga släppa kontrollen till användarna.

Vem är Christofer?

Jag är en glad person som alltid har haft ett intresse för teknik (osäker på detta innan jag var 5 år).
Jag gillar att hitta lösningar på problem och gillar därför att koda på fritiden också. Bor i Södra Stockholm med min fru och två döttrar.

På fritiden spelar jag gärna spel, både i datorn och utanför. På sommaren gillar vi att segla i Stockholms skärgård med vår segelbåt.
Jag har jobbat inom och med IT sedan 1999 då jag började på Ericsson. Jag har alltid tyckt att det är roligt att lära mig nya saker och har en nyfikenhet av att hitta nya lösningar.

När jag gjorde ett gratis personlighetstest fick jag fram att jag är en ”Äventyrare”, vilket jag tycker stämde kusligt väl in på mig. 😊

Jag uppskattar och vill gärna jobba med många olika områden, allt från att koda, bygga något eller göra design av olika saker.

Vad är det roligaste i ditt jobb?

Det är att hitta nya roliga utmaningar att driva framåt. Att hitta lösningar och se hur jag kan förbättra något åt någon.

Att hela tiden bli utmanad att lära och förstå nya saker tycker jag är väldigt spännande.

Jag uppskattar mycket de personer jag möter och de diskussioner vi har om olika ämnen.

Samt att jag får jobba med den bredd som jag själv eftersöker och förstå hur jag bäst själv tar mig framåt i livet.

Samtalsavsnitt om digitalt samarbete

Hör mer av Christofers tankar om hur säkerhetsbitarna kan lösas för att det digitala samarbetet ska bli bli bättre i 4:e avsnittet i Cygates samtalsserie här.