Cystore

Delta i kampen för ett nät fritt från troll och virus

På Cygate drömmer vi om ett nät fritt från troll och virus. Vi erbjuder oss därför att kostnadsfritt komma ut till de företag och organisationer som vi arbetar med för att prata om säkerhet på nätet med anställda och deras familjer

Vi är övertygade om att vår dröm kan bli sann om vi och våra barn känner igen trollen och viruset, förstår varför de finns och har knep för att undvika att drabbas av dem. Föreläsningen gör vi efter arbetstid.

Engagemanget kring initiativet är stort, det är över 40 personer som har anmält sig som frivilliga på Cygate för att få detta att hända ute hos våra kunder vilket är helt fantastiskt. Vår första föreläsning för vi för Telia- och Cygateanställda med familjer den 14:e oktober.

Oktober är EU:s informationssäkerhetsmånad och Teliakoncernen stödjer MSB och Polisens initiativ ”Tänk säkert”.

Läs mer här.