Cygate
Cystore

Datainspektionen inleder första granskningarna enligt GDPR

Datainspektionen som är den myndighet som hanterar den nya dataskyddsförordningen har nu inlett en första granskning efter att lagen trädde i kraft den 25:e maj.

De som inledningsvis kontrolleras är de företag och myndigheter som enligt GDPR är skyldiga att utse ett dataskyddsombud. Datainspektionen kommer att kontrollera att dem har gjort det enligt lagens krav.

– Dataskyddsombud fyller en viktig funktion. De ska bland annat kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument samt informera och ge råd om GDPR inom den egna organisationen, förklarar Jonas Agnvall som är jurist på Datainspektionen och som leder granskningen.

Har ni ett lagkrav på att ha ett dataskyddsombud är det därför hög tid att säkerställa detta.

Cygate erbjuder dataskyddsombud som tjänst

Genom att köpa tjänsten dataskyddsombud från Cygate får ni en erfaren konsult som integreras i verksamheten och utför de uppgifter som är ålagda ett dataskyddsombud.

Vi har lång erfarenhet av förändringsprocesser, komplex projektledning och frågor relaterade till integritet och dataskydd och har under många år hjälpt verksamheter anpassa organisation, processer och teknik för att möta regelverk, lagar och organisatoriska krav.

Läs mer om tjänsten här.