Kvinnliga förebilder i IT-branschen - Cygate
Cystore

Inspirerande kvinnor i IT-branschen

Idag på internationella kvinnodagen vill vi passa på att lyfta några av våra duktiga medarbetare. Lär känna dessa starka och framgångsrika kvinnor genom några frågor om hur det är att jobba i teknikbranschen, på Cygate.


Solveig Jagelid

Solveig Jagelid, Cygate

Vad jobbar du med?
Jag är konsultchef för konsulter inom Hybrid IT i distrikt Öst

Vilken utbildning har du?
Civilingenjör inom Datateknik på KTH

Vad är bästa med ditt jobb?
Jag får hela tiden möjlighet att jobba med lösningar som ligger i teknikens framkant. Jag är med och styr utvecklingen i form av att fånga upp vad mina konsulter ska satsa på och utvecklas vidare inom. Vi guidar företagen med vad som ska ligga i molnet och vad som bör ligga lokalt, allt på ett säkert sätt. Vi hjälper dem att bli snabba och flexibla med sina miljöer så att utvecklingen kan ske ännu snabbare. Det är så häftigt och spännande att få hjälpa våra kunder att utvecklas!
Ena dagen är du med och bygger grunden för morgondagens sjukvård, andra dagen tittar du på hur du som turist ska få info om byggnader som du tittar på och tredje dagen hur fordon ska kunna prata med andra fordon. Är inte det spännande?

Varför har du valt att jobba med teknik?
IT lockade mig då det är där det mesta händer – det påverkar det mesta vi kommer i kontakt med. Genom att jobba med det har jag fått möjlighet att följa utvecklingen på nära håll. Ingen dag är den andra lik, vilket är så kul!

Vilket råd vill du ge till någon är nyfiken på yrken inom teknik?
Tycker absolut att man ska prova och inte låta sig avskräckas av gamla fördomar. Det finns så många olika spännande roller inom teknik och man behöver inte vara djup nörd för att jobba i branschen. Du kan vara allt från säljare, projektledare, servicemanager, partneransvarig till att verkligen jobba direkt med tekniken. Alla möjligheter finns!


Linnéa Eneskjöld

Linnéa Eneskjöld, CygateVad jobbar du med?
Team Leader för projektledare och projektledare på Cygates kontor i Solna.

Vilken utbildning har du?
Jag läste samhäll och ekonomi på gymnasiet och gick därefter en yrkesutbildning som nätverkstekniker. Jag gjorde praktik som en del av utbildningen och fastnade för projektledaryrket. Därefter har jag gått flera utbildningar och kurser inom projektledning och ledarskap.

Vad är det bästa med ditt jobb?
Det allra roligaste med mitt jobb är alla människor jag får träffa och lära känna i projekten, både kunder, konsulter och alla möjliga medarbetare inom företaget. Det finns nog inte en avdelning på Cygate som jag inte har pratat med eller träffat någon gång i samband med mina projekt. Det är också otroligt roligt att få leverera till våra kunder, speciellt i de delarna som handlar om ”inte bara teknik”; att få se hur teknik kan möjliggöra ett nytt arbetssätt eller kan förenkla kundernas vardag – då känner jag att jag verkligen gör skillnad.

Jag kommer ihåg ett projekt som jag hade för några år sedan där vi skulle ta över driften av en kunds nätverk, dessa typer av projekt är komplexa och ställer höga krav på vår organisation. I projektet hade jag ett fantastiskt team runt mig och jag fick verkligen känna på vilket engagemang och glöd som finns inom bolaget för att göra det allra bästa för kunden. Projektet hade under leveransen stora utmaningar i att få till den mest lämpliga tekniska lösningen, men med tid, slit och med en otrolig envishet arbetade vi i projektet gemensamt med att få fram bra underlag, och tillslut gick det. Kunden fick en leverans som var den bästa tänkbara och all utrustning hamnade helt rätt och i tid in i våra system.

Varför har du valt att jobba med teknik?
Jag gillar att det går snabbt; utvecklingen går framåt hela tiden och det kommer nya saker som gör att vi kan använda IT och teknik ännu mer och ännu bättre. Jag får hela tiden insikten om att tekniken är sekundär, det är alltid människans upplevelse av tekniken och människans användande av tekniken för att nå olika typer av mål som är det primära fokuset. Det glöms ibland bort, bland alla bits och bytes men det är i den mänskliga upplevelsen av tekniken som de verkligt häftiga sakerna sker.

Teknikbranschen ligger efter i många avseenden gällande jämställdhet, och det gäller i alla roller och i alla led av företagen. Utvecklingen går åt rätt håll, men för långsamt. Jag har valt en karriär inom teknik för det är en bransch som är en del av framtiden; jag vill vara med pusha utvecklingen åt rätt håll, bland annat genom att representera den minoritet som kvinnor fortfarande är inom teknikområdet.

Min tro är att företag gynnas av att ha en större bredd och jag upplever att kreativiteten ökar genom att få fram fler synsätt på de frågeställningar som dyker upp, det gäller från det lilla projektet till det stora sammanhanget av företagets strategi och värderingar. Om vi ska kunna utvecklas i samma takt framåt så krävs det att vi förstår att svaret på nya utmaningar inte kommer genom att blicka bakåt eller att ställa frågorna till människor som är alltför lika oss själva.

Vilket råd vill du ge till någon som är nyfiken på yrken inom teknik?
Mitt råd är att förstå att teknik är så mycket mer än burkar och kablar. Det handlar om verksamhetsförändringar när ny teknik installeras, att få höra kunderna berätta om sina behov – hur tekniken kommer att möjliggöra allt möjligt i deras vardag, allt från att nya telefoner gör att lagerarbetares telefoner larmar om de skulle ramla ute på golvet till att ett nytt wifi gör kommunens invånare nu kan surfa fritt på Stortorget. Tekniken kan göra så mycket för människorna bakom burkarna och att få vara med om allt det gör att jag inte kan förstå hur någon inte vill jobba med teknik!

Sen vill jag säga ”Testa på!” Området teknik är så oerhört stort, allt från att leda andra människor till resultat, till att vara en del av säkerhetsteamet där de får vara detektiver och leta efter intrång. Det finns plats för alla typer av människor, både försiktiga och våghalsiga, noggranna och de som bara kör på, och behovet av alla typer av människor är stort för att kunna leverera all den roliga teknik som vi gör, och jag vill väldigt gärna ha fler kvinnliga kollegor!


Theresia Holm

Theresia Holm, Cygate

Vad jobbar du med?
Jag är chef över ett team med lösningsarkitekter

Vilken utbildning har du?
Jag är civilingenjör inom elektroteknik.

Vad är det bästa med ditt jobb?
Det jag tar med mig ifrån min utbildning är att ingenting är för svårt eller ouppnåeligt. Det är bara att läsa, lyssna eller fråga om bakgrund, kunskap eller teorier. I min vardag har jag inte nytta av det jag lärde mig inom Teoretisk ElektroTeknik (TET), min tids ödeskurs som många kuggade. Det jag har nytta av idag är vetskapen om att jag klarade av kursen, fastän vi var många som kliade oss i huvudet veckan före tentorna och kände att vi inte riktigt förstod och det var svårt. Det var ju inte så svårt såhär i efterhand, och de utmaningar och problem jag stöter på i mitt arbete är definitivt inte svårare. Allt handlar om att våga försöka lära sig och förstå.

Mina första 10 år i branschen jobbade jag väldigt nära tekniken och teknikutveckling, det var väldigt roligt och gav mycket tillbaka. De senaste åren har jag fokuserat mer på människor och utveckling i form av att ändra beteenden, d.v.s. verksamhetsutveckling, utveckling av individer och att uppnå förändring. Jag är kvar på samma arbetsplats, där vi brinner för ny teknik, och får njuta av det tekniska drivet. Men nu för tiden är det att se andra lyckas, glänsa och ta steg framåt som gör att jag myser i min vardag och känner att jag bidrar. På Cygate upplever jag att är respekterad för den individ jag är och de förmågor jag bidrar med. Det är oerhört viktigt för mig och en stor anledning till att jag valt att stanna kvar under 12 år i olika roller.

Varför har du valt att jobba med teknik?
Jag är väldigt nyfiken av mig och att hitta, förstå eller uppfinna en teknisk lösning har alltid gjort mig glad.

Vilket råd vill du ge till någon är nyfiken på yrken inom teknik?
Att jobba med teknik innebär en mängd yrken att välja mellan, allt från marknadsföring, utbildning och försäljning till produktion, utveckling och uppfinningar. Det vi som jobbar med teknik har gemensamt är ofta nyfikenheten och sen applicerar vi det på vår vardag. De flesta jag känner som jobbar med teknik brinner för sitt jobb, då är det helt klart enklare att stiga upp på morgonen. Så våga prova dig fram för att hitta det som du brinner för i den vardag som gör dig glad.


Elvira Cedergren

Elvira Cedergren, CygateVad jobbar du med?
Jag är informations­säkerhets­specialist och jobbar på Cygates konsultavdelning. Just nu är jag projektledare för det interna ISO 27001 projektet.

Vilken utbildning har du?
En kandidat från Försvarshögskolan samt att jag pluggade extra på kvällar, vilket jag fortfarande gör efter arbetstid, med IT, säkerhet och ledarskap.

Vad är det bästa med ditt jobb?
Det roligaste med mitt jobb är att jag får träffa så många olika människor som lär mig nya saker varje dag. På Cygate finns det så mycket kunniga personer. Jag känner mig jämställd och jämlik och jag ser inte att någon jämför om man är tjej eller kille (eller något annat). På Cygate tycker jag det inte heller spelar någon roll om man är ledare eller ”vanlig” anställd. Vi hjälper och ser varandra oavsett vem man är.

Varför har du valt att jobba med teknik?
Min farfar satte mig på en kurs som hölls av Microsoft när jag var 14 som hette Digigirlz för han tyckte att jag skulle jobba med IT precis som han och min pappa gjorde. Det tyckte jag till en början var pest. Men jag förstod inte då att det jag pysslade med på fritiden var ”IT”. Jag byggde bland annat redan hemsidor. På kursen insåg att jag IT var så mycket mer. När jag senare hade pluggat klart valde jag IT-området för att det är vitalt för vår framtid. Idag är det praktiskt taget omöjligt att leva och arbeta utan någon slags teknik.

Vilket råd vill du ge till någon är nyfiken på yrken inom teknik?
Kör bara och var inte rädd för att misslyckas.


Somayeh Salimi

Somayeh Salimi, Cygate

Vad jobbar du med?
Jag jobbar som konsult med olika ramverk, regler och riktlinjer inom informations­säkerhet för att bidra till och stödja kunder att driva processer och planera inom informations­säkerhetsarbete genom att göra olika säkerhets­analyser. Jag förser även kunder med krävda rutiner, instruktioner, utbildnings­material inom bl.a. GDPR, ledningssystem för driftsäkerhets­arbete och säkerhets­arkitektur.

Vilken utbildning har du?
Jag har en lång forskningsbakgrund inom IT- och informationssäkerhet. Jag har doktorerat inom nätverkssäkerhet och gjorde min Post-Doc forskningsperiod på KTH och Uppsala universitet. Där undervisade jag inom säkerhetsområdet för doktorander på KTH.

Vad är det bästa med ditt jobb?
Det är intressant att se vad kunderna har för behov ur informations­säkerhets­perspektivet i verkligheten och hur vi kan hjälpa dem. Jag tycker det är roligt att se hur man kan tillämpa sina teoretiska kunskaper i praktik och hur jag kan utveckla mig i linje med behov som finns i informations­säkerhets­landskapet.

Varför har du valt att jobba med teknik?
Jag jobbar med en blandning av teknik, rutiner och processer inom informations­säkerhet och jag tror den kombinationen är nyckeln till att lösa många av våra samhällsutmaningar inom informations­säkerhet. Detta kräver säkerhetsteknik som stöd för relevanta policyer, riktlinjer och rutiner.

Vilket råd vill du ge till någon är nyfiken på yrken inom teknik?
Jag har en teknisk bakgrund och har lärt mig mycket om hantering av informationssäkerhet på Cygate. IT- och säkerhetsteknik är ett brett område som man har möjlighet att arbeta i och utveckla sig. Dessutom finns det stort behov på teknikområdet så ni är på rätt bana om ni valt IT och säkerhet.