Cystore

Cygate vs EMC Superdome Fight Club

Förra veckan deltog ett gäng av Cygates Datacenter Arkitekter på EMCs Superdome Fight Club. EMC Superdome Fight Club är ett event där EMC samlar exakt 100 personer varav ca hälften är EMC anställda teknikspecialister och andra hälften är handplockade arkitekter från Sverige, Norge, Finland, Danmark och Baltikum. Tanken med denna typ av tillställning är mångbottnad, …

Förra veckan deltog ett gäng av Cygates Datacenter Arkitekter på EMCs Superdome Fight Club.

EMC Superdome Fight Club är ett event där EMC samlar exakt 100 personer varav ca hälften är EMC anställda teknikspecialister och andra hälften är handplockade arkitekter från Sverige, Norge, Finland, Danmark och Baltikum.

Tanken med denna typ av tillställning är mångbottnad, men i grunden bygger det på att EMC tillsammans med deras starkaste partners skall vara rustade att möta kundernas krav och konkorrenternas hot. 2014 var startskottet för EMC Superdome Fight Club och vi som deltog från Cygate blev klart inspirerade och motiverade. Teknikspecialister och tunga påverkare från EMC var de som höll föredrag, de flesta influgna från Europa och USA. Det var som ett litet EMC World men med mer NDA-material.

Vad var det då vi fick oss till livs kan man undra? Jo, det var en hel del och allt ska nog inte öppet spridas via internet, men några observationer vill vi dela med oss av,

  • Software Defined <ngt> är här för att stanna. EMC för en mycket stark och trovärdig argumentation om varför de mesta i framtidens Datacenters kommer innehålla ett eller flera överliggande mjukvarulager som kontrollerar underliggande infrastruktur. Jämför hur fysiska servrar gjort resan mot virtuella. Lösningar finns idag som våra kunder kan och kommer att handla 2014. EMC har själva satt upp tuffa mål för försäljning av just mjukvaraudefinierade lösningar. Cygate vet att andra leverantörer likt EMC tror på Software Defined, t ex Cisco. Ni som kunder behöver vara beredda på detta paradigmskifte, det kommer snabbare än vi anar. Men förändringen är som vi ser det riktigt positiv för alla inblandade parter
  • Som ett led av ovan resonemang kommer flera av EMCs lagringsprodukter dyka upp somvirtuella appliances, redan idag finns en sådan för Atmos och fler är på väg
  • VMware vCloud Hybrid Services är en häftig utmanare till Amazon, Azure m.fl. vCloud Hybrid Services är ett mycket intressant alternativ för våra kunder som delvis eller helt vill köpa kapacitet i molnet. Det fina med VMwares lösning är att den enkelt kan migreras till och lika enkelt kan migreras ifrån, alltså motsatsen till vad vissa andra molnleverantörer erbjuder. Flytt till och från vCloud Hybrid Services kan göras ofta och är en ickekomplicerad övning vilket i mina ögon borgar för att den kommer att sälja. Självklart förutsatt att tjänsten prissätts rätt!
  • Vi fick oss också till livs hur en stor End User Computing lösning bestående av VMware Horizon View kan vara högtillgänglig med fullt disaster recovery skydd. Det kan låta trivialt, men så är icke fallet. Med förhållandevis små medel kan en lösning beståden av vSphere och Horizon View köras i två datacenter med komplett skydd för disaster recovery.
  • Avslutningsvis vill jag berömma EMC för deras approach att med nya lösningar underlätta och förbättra våra kunders datacenters. Innehållet i och sättet EMC presenterar sin vision och strategi känns homogen och trovärdig. Vi är övertygade att EMC kommer att lyckas! Självklart finns andra tillverkare som säkerligen har liknande tankar och produkter, frågan är bara om de är lika bra … ? Vi återkommer i det ärendet …

Vill ni höra mer detaljer från det vi sett och lärt – hör av er!

¤¤¤ Jonas Karlsson