Cystore

Cisco Partner Summit Awards: Cygate är bäst på nät 2016

Cisco Partner: Kåre Nordström, Mikael Ryberg, Cygate flankerade av Niklas Andersson, Peter Karlströmer från Cisco Cygate Sverige har tilldelats Ciscos utmärkelse ”Architectural Excellence Partner of the Year: Enterprise Networks” för norra Europa. Utmärkelsen delades ut under Cisco Partner Summit 2016 som nyss ägde rum i San Diego. Ciscos motivering löd: ”Med exceptionellt stark tillväxt inom …

Cisco Partner: Kåre Nordström, Mikael Ryberg, Cygate flankerade av Niklas Andersson, Peter Karlströmer från Cisco

Cygate Sverige har tilldelats Ciscos utmärkelse ”Architectural Excellence Partner of the Year: Enterprise Networks” för norra Europa. Utmärkelsen delades ut under Cisco Partner Summit 2016 som nyss ägde rum i San Diego. Ciscos motivering löd:

”Med exceptionellt stark tillväxt inom Enterprise Networks, mycket hög kompetens och en god förståelse för kundens behov har Cygate visat sin förmåga som ledaren inom Enterprise Networks. Cygate förstår verkligen innebörden av det intelligenta nätverket som plattform.”

Cisco Partner Summit Awards

Cisco Partner Summit 2016Cisco Partner Summit Awards delas ut till framstående kanalpartners för att erkänna ledande affärsmetoder och tjäna som föredömen för branschen i sina respektive länder. Hänsyn tas till innovativa lösningar, framgångar genom en arkitekturledd strategi, strategiska resultatfokuserade affärsinitiativ och tillvaratagande av nya möjligheter och tillvägagångssätt.

Ciscos Partner Summit Awards premierar framstående partners inom specifika teknikområden och geografiska regioner. Vinnarna utses av en grupp bestående av Cisco Worldwide Partner Organization executives och regionala chefer.

2015 valdes Cygate även till årets datacenter-partner i norra Europa av Cisco.