Cystore

Många fördelar för offentlig sektor med nya ramavtalet

Kammarkollegiets beslut om att slå ihop tidigare ramavtal kommer på flera sätt att göra livet lättare för IT-ansvariga inom den offentliga sektorn.

1 3 4 5 6 7 19
;