Cystore

Azure Stack – 18 månader senare

Så här lite över ett och ett halvt år efter att Microsoft lanserade Azure Stack på sin partnerkonferens Inspire 2017 börjar det landa lite vad detta är för plattform och var den passar in.

Till viss del har det varit en mytomspunnen väntan på något stort som vid lansering inte alls mötte de förväntningar som byggts upp. En plattform som inte alls har samma möjligheter och funktioner som vi så länge vant oss vid och förväntar oss av en modern virtualiseringsplattform. Och det är här det börjar gå upp ett ljus. Azure Stack är inte nästa generations virtualiseringsplattform. Det är snarare den första generationen av något helt nytt. Något som är centrerat kring applikationerna och vad vi vill kunna göra med dem, snarare än vilka problem tekniken kan lösa åt oss.

Vad är det?

Azure, alltså det globala ekosystem av tjänster och funktioner som Microsoft erbjuder från ett 50-tal platser blir dag för dag en mer integrerad del av verksamheter runt omkring i världen. Tillgången till kapacitet och innovation till en molnbaserad konsumtionsmodell har givit utvecklare och applikationsägare ett enormt kraftfullt verktyg att snabbt nå ut till sina kunder eller användare med nya tjänster och funktioner. Det är som klippt och skuret för agila arbetssätt och DevOps där hög grad av automation möjliggör kontinuerliga leveranser (CI/CD) som kan styras så att tiden spenderas där den behövs mest.

Visst handlar det till stor del fortfarande om VM:ar och lagring, men PaaS och SaaS tar mark på de traditionella IaaS-tjänsterna, och även om många organisationer varken kan eller vill lägga all sin data i globala publika moln, så har man anpassat sig till sättet att arbeta och konsumera IT-tjänster.

Och det är här Azure Stack kommer in. Microsoft har helt enkelt karvat ut en bit av den globala hyperscale-plattformen Azure och har tillsammans med ett urval av hårdvaruleverantörer skalat ner den till en hårt paketerad och hanterbar appliance och satt den i händerna på potentiellt tusentals service providers runt om i världen.

Azure Stack innebär alltså möjligheten att med samma gränssnitt, samma API:er, samma JSON-filer och samma kod kunna exekvera en applikation lokalt på exakt samma sätt som i Azure. Men varför skulle man då vilja det? Här kan vi titta på några olika scenarion då detta kan vara avgörande.

Anpassad till lagar och regler

Mycket av den information som hanteras i IT-system idag lyder under någon form av lagstiftning. Är det inte helt enkelt bokförings-, eller aktiebolagslagen, så är det EU:s Dataskyddsförordning GDPR eller kanske till och med under Finansinspektionens överinseende. När vi inte längre hanterar vårt data inom landets gränser, eller för den delen hos ett Svenskt aktiebolag, blir dessa lagar svårare att förhålla sig till. Det kan ju till och med vara kundens kund som gör att applikationen måste finnas inom ett visst lagrum. Vi har ju även sett det omvända scenariot. Dvs, att annat lands lagstiftning avgör hur vår, och potentiellt våra kunders information hanteras. Framförallt är det den Amerikanska lagen CloudACT som har väckt mycket debatt och diskuterats flitigt i media på sistone. Här kan Azure Stack bidra till att göra lagrummet lättare att tolka genom att vi kan erbjuda att såväl data som alla avtalsparter agerar inom samma lagstiftning. T ex så ägs och hanteras alla delar av vår publika tjänst Hosted Azure Stack av Cygate AB, vare sig Microsoft eller HPe (som står för hårdvaran i tjänsten) har tillgång till systemen med mindre att vi ger dem ledsagad access i samband med ett supportcase.

Lokala fördelar

En av de kanske starkaste konkurrensfördelarna hos ett modernt företag handlar om kundupplevelse. Om verksamheten dessutom bedrivs online innebär att varje liten brist eller fördröjning är en potentiell risk att tappa en kund. Även här kan Azure Stack lösa delar av problematiken genom att infrastrukturen står såväl fysiskt och nätverksmässigt närmare både kunderna och eventuella backendsystem som inte har eller kan flyttas upp i molnet. Tiden det tar att skicka data till molnet (sk latency) är helt enkelt kortare. Det kan per transaktion skilja så lite som tiondels sekunder, men när alla de här tiondelarna staplas på varandra blir det snabbt fördröjningar som en användare upplever som väntetid eller seghet i sin applikation.

Som en förlängning på detta börjar vi även se tillämpningar från t ex HPe där Azure Stack kan köras långt ut i organisationens eller till och med operatörernas nät. Det är detta vi kallar Edge Computing. Och syftet är att data kan samlas in, aggregeras och behandlas mycket nära användarna. Något som blir aktuellt i takt med att vi kopplar upp och samlar in information från allt fler saker i samhället (IoT). Den stora skillnaden mot tidigare upplägg där alla hade sitt eget datacenter (eller kanske oftast snarare ett datarum), är att Edge:en hanteras inom ett och samma ekosystem som de centrala delarna för att vi inte ska förlora kontrollen, eller bygga allt för komplexa system som är svåra och dyra att förändra.

Isolerade lösningar

Ett tredje scenario är möjligtvis lite mer extremt. Men vi har fortfarande platser på den här planeten som än så länge inte har tillgång till nätverksuppkopplingar med hög hastighet. Det kan vara fartyg eller permanenta plattformar till sjöss, produktionssiter långt från civilisationen som t ex gruvor eller skogsnäring eller helt enkelt miljöer som av säkerhetsskäl inte får vara uppkopplade mot omvärlden. Här kan vi placera en helt isolerad Azure Stack som med minimalt med hantering kan köra samma applikationer som är utvecklade för att köras i Azure.

Så om vi här alltså ser Azure Stack som en lokalproducerad förlängning av Azure snarare än en generell virtualiseringsplattform, så inser vi snabbt att de förmågor vi ska jämföra med är de vi hittar i Azure, snarare än i våra egna datacenter: ”First you Azure, then you Stack”!

Framtidsspaning

Microsoft AzureÄn så länge finns förvisso bara en delmängd av de över 200 tjänster vi hittar i Azure tillgängliga i Azure Stack, samt att API-revisionerna släpar efter med upp emot 6 månader. Men månad för månad filtreras fler tjänster ner och potentialen hos den här plattformen växer med ”The Speed of Cloud”.

Till min stora glädje ser jag dag för dag allt mindre av besvikna miner över vad Azure Stack inte kan göra, och har istället betydligt fler förväntansfulla och inspirerande samtal kring vad den här teknologin kan göra för att låsa upp och tillgängliggöra de möjligheter som ett molnbaserat arbetssätt kan medföra.

Tidigare artiklar om Azure Stack