Cystore

SDN - automatisering förändrar nätverket i grunden

Nätverkets betydelse för verksamheter ökar för var dag som går, det är grunden i all IT-infrastruktur och den motorväg information färdas på lokalt och upp i molnet. I en framtid med mer krav på effektivisering och ökad betydelse av just nätverket är automation en möjliggörare, ett krav men också en framgångsfaktor i den moderna IT-organisationen.

De flesta företag och myndigheter är idag beroende av IT för att bedriva sin verksamhet. Många nya företag erbjuder samma tjänster som sina konkurrenter, men genom att smartare utnyttja digitaliseringens möjligheter kan de konkurrera ut etablerade företag från marknaden. Det här ställer andra krav på leverantörerna; vi måste förstå våra kunder och vad de behöver för att de ska fortsätta vara konkurrenskraftiga.

De senaste åren har vi gått från att ha stand alone-servrar på kontoret till att köpa resurser i privata och publika moln. Med några klick beställer du extra lagringsutrymme eller mer kapacitet till dina virtuella maskiner. Nu sker samma omställning när det gäller nätverk med leverantörer som Cisco i framkant när det gäller att automatisera nätverkshanteringen.

Automatisera och effektivisera med SDN

Idag görs väldigt mycket av arbetet med nätverket manuellt. Grundtanken i en automatiserad lösning som SDN är att samla hantering och övervakning av nätverket och dess applikationer i en central plattform där all konfiguration hanteras automatiskt av fördefinierade policys och rutiner. Detta förenklar också hanteringen av hårdvaran, istället för att konfigurera varje ny router, switch eller accesspunkt manuellt sköter den centrala plattformen det. Så fort ny hårdvara kopplas in på nätverket tar den automatiskt kontakt och laddar ned sin konfiguration.

Det här förenklar hanteringen av installation- och uppdateringsjobb för IT-avdelningen avsevärt men låter också tekniker på IT-avdelningen lägga mer tid på proaktivitet och mer stimulerande arbetsuppgifter. Den höga kompetens som finns på IT-avdelningen får en hävstång då den med liten insats kan automatiseras ut i hela nätverket. En annan bonus är att det minskar antalet fel i konfigurationer då den mänskliga faktorn ej längre finns med.

Kompetensen på IT-avdelningen är fortfarande avgörande för att nätverket ska konfigureras på rätt sätt. Skillnaden är att man slipper den repetitiva handpåläggningen för varje ny enhet. Människan fokuserar på de arbetsuppgifter som kräver intelligens och problemlösning medan repetitiva uppgifter automatiseras. Människan sätter en konfiguration och skickar ut den till alla enheter via mjukvaran – automatiserat och effektivt.

En sista bonus är att de kompetenta medarbetarna på IT-avdelningen då kan arbeta mer proaktivt tillsammans med verksamheten och på så sätt vara med och driva affären och innovation i verksamheten.

Lättare att få överblick

En stor fördel med SDN är att det är mycket enklare att få en visuell överblick över nätverket. Man kan lättare följa trafiken och se var det finns flaskhalsar och var det finns överkapacitet. Det gör det lättare att kommunicera kring nätverket och vilka behov som finns.

Automatiseringen ger även andra fördelar, till exempel för att kunna hantera analys, felhantering och säkerhet på ett enklare sätt. Det är viktigt för företag att sätta policys för att säkerställa rättigheter och hantering av nätverket. I ett automatiserat nätverk blir det svårare att kringgå policys, vilket resulterar i en högre driftsäkerhet.

Det blir också möjligt att snabbare göra förändringar i nätverket, exempelvis när en ny applikation ska in på nätet och tilldelas rättigheter. På samma sätt som det är enkelt att skjuta ut nya konfigurationer är det lika enkelt att rulla tillbaka dem igen om något skulle gå fel. Det gör att man inte behöver ha en lika omfattande testfas innan varje större förändring, och man behöver inte heller sätta upp stora labbmiljöer för att testa en ny konfiguration.

Att se helheten är viktigast

För att lyckas med att implementera en SDN-lösning gäller det att hitta en bra leverantör med kunskap och erfarenhet och sätta sig ner för att gå igenom vilka behov och önskemål företaget har med sin IT-infrastruktur som en helhet. Nätverket samspelar med all annan IT-infrastruktur och därför är det viktigt att leverantören kan just helheten. Stirra dig heller inte blind på hårdvaran utan ställ frågan vad vill vi uppnå och vilka krav har vi på nätverket idag och i framtiden?

Med ett nätverk som är mer flexibelt och automatiserat är det lättare att anpassa kapacitet och funktioner efter den verklighet företaget befinner sig i, där snabbare projekt och snabba ändringar är nödvändiga för att överleva på marknaden. Då man tidigare i större utsträckning haft en mer statisk konfiguration är det med SDN lättare att lyssna på vilka behov som finns hos de som faktiskt använder nätverket, nämligen medarbetarna.

Att börja enkelt

Att över en natt bygga om organisationens nätverk kan kännas svårt och övermäktigt. Vi på Cygate vill ändå utmana verksamheter att börja med att implementera mjukvara och programmering i nätverket. Ett sätt är att börja med att hitta specifika användningsområden för att testa och komma igång. Utvärdera resultatet och se hur det hjälper verksamheten.

Ett exempel är tjänsten Cygate Application Extension som hjälper till med att effektivisera hanteringen av identitetshantering för ISE – det är ett sätt att komma igång.