Cystore

Automatisera och få koll på infrastrukturen: OneView 3.0

Drömmer du om att automatisera tråkiga rutinärenden? Att ha en virtuell karta över alla kopplingar så att du kan felsöka superenkelt? Vill du få en total överblick över infrastrukturen, och dessutom ha flera beprövade konfigureringsmallar för att snabbt få fart på alla delar när datacenterlösningen byggs upp? Kolla in HPE OneView 3.0, som gör att du kan börja ägna dig åt viktigare saker.

Som bekant behöver den dagliga IT-verksamheten förenklas för att kunna jobba smartare. När du bygger upp en infrastruktur ska det gå smidigt – helst på nolltid. Därefter måste du ha full koll på vart alla kopplingar går och automatisera de vanligaste uppgifterna. Det är här manageringsverktyget HPE OneView 3.0 (se film) kommer in i bilden. Muskelpaketet har en dashboard som ger dig full koll över hela infrastrukturen. Det har också utrustats med en motor för att automatisera alla processer i servrar, nätverk och lagring.

Cilla Koch, produktchef på HPE, har jobbat med OneView 3.0 sedan starten, och hon säger att verktyget har tagit ett rejält kliv framåt vad gäller funktionalitet och enkelhet.

Cilla Koch produktchef HPE– Vår tanke bakom OneView 3.0 är att verktyget ska utföra alla uppgraderingar automatiskt. Enkla och repetitiva processer utförs då snabbt och korrekt varje gång. Detta gör att du kan arbeta mer proaktivt och hjälpa din verksamhet med de delar som kräver manuell hantering. Inte minst sparar det tid och pengar för verksamheten.

Få koll och total överblick över din infrastruktur

HPE OneView 3.0 har i och med uppgraderingen fått en global instrumentpanel, vilken gör att användaren får en överblick över flera datahallar samt hur infrastrukturen fungerar. Det betyder att du får en komplett hälsorapport hos servrar och lagringsenheter – oavsett var de befinner sig. Magnus Wetterberg, även han produktchef på HPE, ser en brytpunkt för manageringsverktyg i den nya versionen 3.0.

Magnus Wetterberg produktchef HPE– Dagens stora IT-infrastrukturer gör att du måste få hjälp att få en överblick över alla delar. Därför har vi utvecklat en intuitiv dashboard som ger användaren en fullständig översikt över alla enheter i datacentret. Med den kan man kontrollera serverns hälsa, serverprofiler och system – oavsett var man befinner sig.

På instrumentpanelen ser man tydligt hur servern arbetar, hur den mår och om det behövs mer datorkraft på något ställe i infrastrukturen. Det innebär att man enklare och snabbare kan identifiera systemfel eller se om något håller på att hända. Du kan även integrera OneView (se film) i de vanligaste OS-miljöerna såsom Microsoft, VMware och Linuxvärlden.

– När systemet upptäcker avvikelser triggas automatiskt ett larm så att servrarna skickar en felanmälan. På så sätt kan felet åtgärdas innan det uppstår, säger Magnus Wetterberg.

Koll på kopplingarna med kartan Map View

Fa-koll-automatisera-HPE-OneView-3-map-viewVartefter ett datacenter växer blir det allt svårare att hålla koll på alla kopplingar i infrastrukturen. Detta problem är löst med hjälp av en så kallad Map View, vars karta ger en visuell bild över alla kopplingar, förklarar Cilla Koch:

– Map View ger användaren fullständig koll på hur och var varje enhet finns fysiskt och hur de är sammankopplade med varandra i infrastrukturen. På så sätt slipper användarna leta igenom tvådimensionella spreadsheets, mejla, SMS:a eller ringa varandra för att ta reda på var en särskild enhet finns i ditt datacenter. Alla får en och samma vy över infrastrukturen, och det sparar naturligtvis massor av tid och resurser när alla ser samma sak.

Så vad väljer du helst? En enda vy där du ser hela nätverkets kopplingar och ser allt som händer? Eller vill du hellre fortsätta med att klicka dig fram i olika nivåer för att förstå vad som händer med varje enhet? Valet är enkelt.

Mallar som förenklar

En annan värdefull grundfunktion i HPE OneView 3.0 är att verktyget innehåller ett antal mallar som gör det enkelt att implementera och hantera olika konfigurationer i bland annat RAID och BIOS.

– Mallarna gör att det snabbt går att hitta tidigare inställningar som man vet fungerar och är certifierade. Användarna slipper då bygga och utveckla en infrastruktur på egen hand, vilket vanligtvis tar tid innan allt fungerar tillfredsställande, säger Magnus Wetterberg.

Automatisera och spara tid

Vad vinner då användaren på att använda sig av HPE OneView 3.0? Till att börja med håller det kraftfulla verktyget reda på vad som händer i minsta komponent: genom att automatisera säkerställer man att senaste firmware eller drivrutin är uppdaterad och att alla processer i verksamheten fungerar mer effektivt. Det sparar förstås mycket tid för IT-teknikerna. I sin tur gör det att medarbetarna kan jobba effektivare.

Automatisera-infrastrukturen-HPE_oneviewMagnus Wetterberg poängterar att det i grunden ska vara enkelt att hantera en infrastruktur, inte vara något som stoppar verksamheten i flera dagar när något ska uppdateras.

– Många av våra kunder vittnar om att innan de började jobba med HPE OneView krävdes en till två medarbetare och uppemot femtio procent mer tid när de uppdaterade en firmware eller uppgraderade ett system. Med OneView tar det bara en halvtimme, och det sker dessutom automatiskt. På så sätt kan värdefull IT-personal användas till något mycket viktigare och utveckla verksamheten.

Läs mer om vad HPE OneView 3.0 kan göra för ditt företag, eller ange din epost nedan för en dialog om den är rätt för dig: