Cystore

Möt några av oss_ Theresia Holm

Project manager Cygate Syd Theresia är i grunden civilingenjör och började på Cygate som trainee men jobbar idag som Service Delivery Management på vårt kontor i Swedbank Stadion i Malmö.

Project manager Cygate Syd

Theresia är i grunden civilingenjör och började på Cygate som trainee men jobbar idag som Service Delivery Management på vårt kontor i Swedbank Stadion i Malmö.