Ramavtal med Statens Inköpscentral på Kammarkollegiet

Statens inköpscentral upphandlar och förvaltar ramavtal för andra statliga myndigheter. Inom området IT och telekommunikation kan även kommuner och landsting ansluta sig till ramavtalen.

Ramavtal med offentlig förvaltning

Cygate har flera ramavtal som förenklar inköp från offentlig förvaltning. Ramavtalen har upphandlats av Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet.

 • Nätverksprodukter 2012
 • Telefoniprodukter
 • Smarta kort

Nätverksprodukter

Nätverksprodukter 2012 
(gäller till 2016-11-30)
Cygate avtalsnummer 96-95-2011:3

Ramavtalet omfattar nätverksprodukter med tillhörande tjänster.
De typer av nätverksprodukter som ingår är bland annat:

 • Avbrottsfri kraft (UPS)
 • Hubbar och switchar
 • Kablage och kontaktdon
 • Lastbalanserare
 • Mediakonverterare
 • Modem
 • Nätverksklockor, exempelvis NTP
 • Nätverkskrypteringsprodukter
 • Produkter för adresshantering, exempelvis DNS och DHCP, eller IPAM
 • Produkter för virtuella privata nätverk (VPN)
 • Programvaror för övervakning och hantering av nätverksprodukter
 • Rack
 • Routrar
 • Säkerhetsprodukter, exempelvis brandväggar, Intrångsdetektering, gateways, proxy
 • Test- och felsökningsprodukter, exempelvis trafikgenererare, nätverksanalysatorer
 • Trådbundna nätverk
 • Trådlösa nätverk
 •  WAN- acceleratorer

Telefoniprodukter

Telefoniprodukter
(gäller till 2018-09-13)
Cygate avtalsnummer 96-91-2015:002

Ramavtalet omfattar hårdvara, programvara och tillhörande konsulttjänster.
De typer av telefoniprodukter som ingår är bland annat:

   • Abonnentväxlar
   • Kontaktcenter
   • Unified Communication
   • Stödsystem för administration
   • Abonnentdatabas
   • Debiteringssystem
   • Inspelnin
   • Trafikmätning
   • Röstbrevlåda
   • Talsvar
   • Hänvisning
   • Automatisk samtalshantering
   • Softphones
   • Inomhusnät för exempelvis mobiltäckning inomhus
   • Fasta och mobila telefoner
   • Personsökare
   • Ruggad utrustning och telefontillbehör som exempelvis headsets


De konsulttjänster som omfattas är:

   • Installation
   • Konfiguration
   • Migrering
   • Projektledning
   • Systemadministration
   • Systemutveckling
   • Test samt utbildning.

Smarta kort

Kort för identifiering och behörighetskontroll
(gäller till 2018-01-31)
Cygate avtalsnummer 96-22-2013:001

Ramavtalet omfattar kort för fysisk och elektronisk identifiering och behörighetskontroll, samt kort som är en kombination av ovanstående korttyper. Tjänstekort eller identitetskort för anställda i offentlig sektor ingår också.

Korten kan användas för att logga in i datasystem och datornät; för elektronisk identifiering och underskrift och/eller för inpassering i en lokal. Smartkortets elektroniska del kan t ex vara ett chip, beröringsfri teknik och/eller en magnetremsa. Vidare finns möjlighet till installation av certifikat och konfigurering av PIN-kod.

Exempel på produkt/tjänst

 • Blanka opersonaliserade smartkort samt personaliserade kort
 • Kontrolltjänst
 • Spärrtjänst
 • Kodningstjänst
 • Beställningstation
 • Tillbehör