KONTAKT 08.00-17.00 010-878 70 00

tjanst-sak

Krypterad e-post som tjänst

Cygates tjänst för krypterad e-post ger din organisation en smidig och säker hantering av användare som vill kunna skicka krypterade och signerade e-postmeddelanden.
I många organisationer är mailkorgen idag medarbetarnas viktigaste verktyg och informationslager. Tyvärr är e-post också den mest exponerade och utnyttjade källan till avlyssning och informationsläckage.

Med hjälp av Cygates tjänst för krypterad e-post kan ni kommunicera både internt och externt på ett säkert och smidigt sätt. Genom att varje användare får ett individuellt certifikat för kryptering och signering är de mail som krypterats skyddade även i avsändarens och mottagarens mailkorgar, och naturligtvis under transporten däremellan.

Certifikatadministration har ofta varit förknippat med många och omständliga rutiner. Tjänsten erbjuder din organisations administratörer ett modernt och intuitivt webbgränssnitt för användar- och certifi- kathantering. Möjlighet att automatisera utfärdandet av e-postcertifikat finns också med en kundanpas- sad AD-integration. Tjänsten stödjer självklart även certifikat för mobila enheter och skyddar således även e-post på mobilen.


Vad ingår?

Tjänsten Cygate krypterad e-post ger användare och administratörer ett modernt och intuitivt webb- gränssnitt för utfärdande och livscykelhantering av organisationens e-postcertifikat.

  • Certifikatutgivning baserad på TeliaSoneras infrastruktur för certifikathantering.
  • Publika e-postcertifikat till användare och funktionsbrevlådor med namn, e-postadress och organisationstillhörighet i certifikatet.
  • Central administration.
  • Stöd för krypterad epost på mobil enhet – export av certifikat.
  • Förberett för AD integration – utfärdande via självbetjäning.
  • Nyckel back-up – återskapa förlorade certifikat, ingår som standard.

Paket

För att göra det enkelt att beställa och anpassa tjänsten till din verksamhet har vi tagit fram 3 paket i tre olika storlekar.

 

1 Cygate krypterad e-post Small
Företag och organisationer med 1-25 användare.
2 Cygate krypterad e-post Medium
Företag och organisationer med 26-150 användare.
3 Cygate krypterad e-post Enterprise
För företag och organisationer med fler än 150 användare.

 


 

Fördelar med tjänsten

Ökad informationssäkerhet

Skyddar organisationens mest exponerade information: användarnas mailkorgar.

Signering och kryptering

Varje användare kan individuellt signera och kryptera sina e-postmeddelanden.

Professionellt

Visar avsändarens namn, e-postadress och organisatoriska tillhörighet i certifikatet. Minskar risk för spoofing och falska avsändare.

Smart

Öka avkastningen på IT- investeringarna, eftersom möjlighet ges att effektivisera företagets arbetsflöden och skapa nya affärsprocesser.

Standardiserat

Baserad på de standardi- serade protokollen S/MIME och X.509 och utfärdas från TeliaSoneras Certification Authority som är en trusted root CA.

Enkelt införande

Ni behöver ingen egen driftmiljö. Stöd för mobila enheter. Kontroll över utgivning och administration av certifikaten.